lördag 11 februari 2012

Ord och inga visor!

Marie Demker skriver om Björklunds skolpolitik. http://vanstrastranden.wordpress.com/2012/02/11/med-bjorklunds-skola-raserar-vi-sveriges-framtida-kunskapsutveckling/#comment-3199

Hon säger i slutet av inlägget att hon inte kan förstå hur Björklund får fortsatt förtroende i sitt uppdrag med att "gröpa ur den svenska kunskapens framtid" och jag är beredd att hålla med henne. Det som sker är så illavarslande. Lägg till detta alla förändringar som skett på arbetsmarknaden med utfasningen av det i förra valet så behjärtansvärda utanförskapet. Lägg också till detta en generation som vuxit upp med att ledighet vid graviditet är självklart, semester är självklart, övertidsersättning är självklart, men facket vad är det?

Förändringarna inom skolan bäddar verkligen för ett framtida tydligt klassamhälle där det blir svårt med kompetensutveckling senare i livet också. Ingen verkar heller bry sig. Det är som om Sverige hamnat in i ett tillstånd av djup sömn där ingenting kan väcka oss. Inte förrän vi står mitt i ett krig utan försvar kanske...för att överdriva en smula.

Läs Marie Demkers inlägg. Reagera, agera och säg ifrån. Du som har barn i skolan och bryr dig!
Framåt

När utrymmet är stort då trängs inte fåren. Om ledarna går före och spänner seglen. Marken blir tillräcklig för alla och ingen behöver tränga den andre från sin bana. Alla har en given plats och uppgift. När det fungerar uppstår ingen brist. Fåren sårar inte heller varandra, och börjar bita och slita i varandra. Att vara får där det är för trångt är svårt. Betet minskar, risken att bli nedtrampad är stor. Endast den som står helt stilla och tar ett pyttelitet steg då och då kan undvika att bli skadad. Om du försöker ta en genväg eller bryta dig genom hopen, uppstår trängsel och kaos.

På samma sätt fungerar det med alla Guds gåvor. Både andliga och materiella. Lever vi för Gud och i hans ledning då fungerar det med att vi får allt vad vi behöver. Vi behöver aldrig bli utan någonting som vi behöver. Skulle ett behov uppstå som ligger i linje med Guds vilja så visar han alltid hur det behovet kan fyllas.

Guds förrådshus är proppfulla och jag önskar att vi kunde se detta. Alla dessa besparingsplaner sårar Fadern som vill ge oss allt med honom.


Mamon och världen

Med anledning av mitt förra inlägg om löner och herdar tänkte jag skriva några rader till. Jag vill inte ge mig ut för att sitta på en slutgiltig sanning men så här har jag förstått detta med pengar och välsignelse.

Mammon som är en penninggud styr en stor del av världen. Han är en del av världsanden som genomsyrar allt. Världens ande har även kontroll över tiden här på jorden, genom denna tidsålders furste. För alla som lever i och av världen och inte är frälsta in i Guds rike, råder dessa lagar.

Den som däremot tagit emot Jesus Kristus och den helige ande, kan i och genom församlingen skyddas från världsanden och underställas Guds ande. Gud är av evighet och hans sätt att leda sitt folk är att ge dem försörjning och de materiella ting som de behöver. Vi lever då under Guds välsignelse och gåvorna som Gud ger tillhör inte längre oss utan honom själv som vi är underställda.

När vi bryter med världen så är vi inte längre slavar under orättfärdigheten utan under rättfärdigheten. Det som emellertid komplicerar allt en smula...:), är vårt berömda kött. Genom denna kropp vi lever i är vi även delaktiga i världen och vi kan falla in i dess mönster och sätt att tänka om vi tillåter det. Därför är det viktigt att vi alltid ber till Gud om hjälp och bistånd i allt vad vi gör så att vi inte frestas.

Och om man nu kopplar detta till löner, ersättningar, gåvor, offer osv. till kristna ledare - vad får vi då för resultat? Ja, jag för min del tror att man kan få leva både fattigt och rikt. Dock ej i frosseri eftersom vi är kallade att visa barmhärtighet och kärlek till fattiga och svaga. Men Guds välsignelse är inte av denna världen. Det är ju fråga om en helt annan ande. En ande av kärlek och nåd. I det riket som Gud bygger tror jag att han vill ge oss allt i honom. 


OM vi på ett rätt sätt skulle se hur mycket Gud vill ge då skulle vi aldrig någonsin vara avundsjuka på  olika personer. Vill du göra hans eller hennes arbete? Och när det gäller tillgång och användning av ny teknik, ja, jag säger ja! Absolut. Ska vi nå alla världens folk i denna tid, då måste vi använda oss av alla kanaler. 


Vi ska dela med oss. Men låt oss inte köpa trenden om att vi ska dela de lottlösas armod för att visa vår kärlek. Vi visar ju mera kärlek genom att gå före. Precis som Jesus gick före oss!Löner, herdar och får

Igår publicerade Daniel Forslund på Alatheia ett inlägg Livets ords styrelse ökar sin tjänstepension till 123 000 kr/år vardera (snitt).
http://aletheia.se/2012/02/10/livets-ords-styrelse-okar-sin-tjanstepension-till-123-000-krar-vardera-snitt/

I samma inlägg presenteras Livets ords styrelses löner som är förhållandevis höga för församlingsarbete. Men de är inte höga eller extrema mätt med världens mått. Man måste inte ha en åsikt om allt och jag ska försöka vara ödmjuk i detta fall och inte tycka så mycket alls om vare sig lönen eller pensionen, men jag har ändå ett par frågor att ställa.

* Var i Guds ord, kan man finna stöd för att bilda styrelser, stiftelser och affärsdrivande verksamhet istället för eller i namnet av församlingar?
* Ska vi inte skilja oss från världen i vårt sätt att leva? Följa Guds ord och de anvisningar som detta ger.

____________________________________________________________________________

Sedan, under linjen. Det finns människor som ifrågasätter om en eller annan gör rätt för sin lön. Ovärdig fråga. Så tråkigt för de personerna att höra och så ledsamt att få sin lön och sin pension uthängd. Men...frågan är ändå om anställningsformen är den rätta, det går inte frångå.
http://faktabasen.se/fakta-om-livets-ord/

Upplivningsförsök eller väckelse?

Många har haft synpunkter de sista veckorna angående frikyrkan och Svenska kyrkan. Angående sekularisering, ekumenik, systembygge och kristen tro.

Frågan är bara om ännu fler upplivningsförsök kommer? Ännu mer systembyggen? Kanske fler församlingar ska anmäla sig till Naturlig församlingstillväxt och få hjälp av konsulter med sin "organisation"? http://www.naturligforsamlingsutveckling.se/

Eller kanske ska fler församlingar utbilda fler pastorer? En annan bra idé är församlingsplantering med statliga medel och statliga regler, där man bortser från hur apostlarna planterade sina församlingar.  Det finns många, många sätt.

Men det finns också ett annat sätt. Börja med mig. Börja med oss. Vad vill Du Jesus? Vad vill du i denna tid? På vilket sätt ska människorna komma till tro? Är det genom stora systembyggen eller kommer din ande där vi minst anar det? 
Bön: Jesus gör oss vakna i denna tid. 

fredag 10 februari 2012

Vänta på Herren

Vad är det viktigaste vi kan göra under tiden vi väntar på att Herren ska komma tillbaka?

Ikväll har jag lyssnat på Michael Dakwar: Till dess han kommer. http://maranata.se/audio/20120207-1900.mp3

Man blir verkligen ödmjuk om man lyssnar in vad han säger. Gör vi saker och ting för att synas? För att bli beundrade? Eller är det så att vi verkligen gör det Herren ber oss att göra?

Han tar här upp det kända stället där de på högra sidan hade gjort Herrens vilja. De hade besökt honom i fängelse, gett honom att dricka och klätt honom, och allt detta hade de gjort när de tog hand om hans minsta. Så lätt det är att glömma detta! Kanske gör vi mest för Herren när vi inte ens vet om att vi gör det. När vi bara finns till och lever med och för varandra.

Men han tar också upp om hur viktigt det är att vi åtskiljer vår egen kallelse från andras kallelse. Exemplet han pekar på är från Johannes 21, efter det allvarliga samtalet som Jesus och Petrus har. Då frågar han Petrus om han vill följa honom. Petrus svar på det blir då en oro för hur det ska bli med Johannes. Han kan alltså inte bara säga: Ja Herre, jag vill följa dig, utan han börjar med att fråga: Hur blir det med honom? Hur ofta gör vi inte så här? Åtminstone jag! Hur ska det gå med den och den, och åt vilket håll är den församlingen på väg? Och hur ska man förhålla sig till det och det?

Michael Dakwar tar också upp nattvarden och att vi ska ta emot den på rätt sätt. Att hela tiden ha i åtanke att vi inte har förtjänat detta utan att det är en gåva från honom som dog för oss. Därför, säger han, ska var och en pröva sig själv, ingen annan ska säga att "du är inte värdig". Vi ska inte döma varandra. Herren ska döma oss var och en enskilt. Sedan nämnde han också detta som jag berört i ett par inlägg när jag skrivit om apostlarnas egendomsgemenskap. Han menade att en kanske fick en kallelse att gå ut på ett fält där det var ett mycket tungt och svårt arbete och en broder satt hemma i bön och hade det mycket bekvämt. Om att vi inte ska lägga oss i den andres kallelse utan vi ska själva göra det som Jesus ber oss om.Har du tid så lyssna till honom.

Jag fick flera tankar från detta. Tankar på saker och ting där jag måste ändra mitt beteende och sätt att tänka, men jag fick också bekräftelse på andra delar. Tänker också att våra kallelser är ju så olika och Gud bekräftar ju vår kallelse, främst genom vårt inre vittnesbörd men även genom Guds ord och andra kristna. 


Bön: Jag ber Herre att du ska påminna oss om tankarna som nämns i denna predikan. Att vi inte ska vara försumliga i de små sakerna som du ber oss göra. 

Ny man?

Många kanske tycker att det är konstigt att jag lever ensam med min dotter. Visst kommer tvivlen och visst kommer längtan. Oärlig vore jag ju annars.

Men jag skulle vilja ställa en fråga till er som läser. Tycker du att vi ska ta oss "en ny man" eller "en ny kvinna" när vi har ex som lever, rör sig och finns till här på jorden?

Det finns ju två diken så vitt jag ser det och båda fall kan man hävda att man lever bibliskt.

Det ena är att inte skaffa någon ny så länge den andra parten lever. Det andra är att skaffa en ny och "hylla livet" som Gud har gett av nåd. Nåden är ju var morgon ny och tiden på jorden är begränsad. Jag ser att allt fler skilda kristna skaffar en ny relation och gifter om sig. Visst kan den senare relationen bli bättre än den första men det kan också hända att problemen följer med och förstoras.

Om någon svarar - håll dig till en och samme man hela livet - så lyder Herrens ord, så kan jag upplysa om att i mitt fall så är den möjligheten sedan länge stängd och idag lever jag i Herren.


Människorna åt och drack...

I Matt 24: 38 kan vi läsa om hur det ska vara när Jesus kommer tillbaka. "Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken."

Så hastigt kan förhållanden förändras. Vi måste vara vakna och beredda alltid. Idag skriver Christer Åberg i Apg29 om Noa hans bygge. http://www.apg29.se/index.php?artid=7795


Och jag ska lämna datorn åt sitt öde några timmar för att ägna mig åt mat och dryck. Vi turas om med mat till ungdomsgruppen. Idag är det min tur. De ska få tacos. Populärt!

Gud välsigne oss alla!

Miletos

Efter en hektisk tid för Paulus skickade han bud efter de äldste från församlingen i Efesos och höll ett avskedstal till dem. De befann sig då i Miletos, ett på den tiden stort kosmopolitiskt centrum. http://sv.wikipedia.org/wiki/Miletos


När alla infunnit sig började Paulus tala till dem.

Först började han med att tala om hur han uppträtt bland dem. "Ni vet hur jag uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag utsatts för genom judarnas anslag."

Han lastar alltså inte dessa äldste för vad han utstått utan han vet att det är judarnas anslag som vållat dem så mycket sorg och problem. 


Paulus fortsätter med att tala om att hann varit helt öppen med dem och aldrig dolt något. "Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus Kristus.

Här ser vi ett exempel på att Paulus kunde vara rak i sin kommunikation trots att han var "allt för alla". Han gjorde ingen skillnad på juden och greken, och självklart var judarna mest arga, eftersom de i sina egna ögon satt inne med sanningen. Grekerna hade inte alls samma anledning till ilska. Möjligen kunde de mest lärda bland dem skaka på huvudet och anse sig för mer än denna kristna tro, men ilska - nej! Förföljelsen kom helt klart från judarna.


Sedan aviserar Paulus sin resa och sitt förestående lidande. Han gör det framför en pålitlig grupp av äldste  troligen för att i det sista visa på exempel genom sitt eget liv. "Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem, utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium."

Här förbereds de på att de ska mista Paulus. De får också höra att hans kallelse håller även i denna stund. Han ägnar ingen tid till förföljarna utan berättar istället om Jesus och om det lopp han ska fullfölja. 


Sedan kommer avskedet. "Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan."

Och vi får här höra om att Paulus vet om att han inte står i skuld till någon. Han berättar också att de ska aldrig se honom mera, så säker var han på att resan till Jerusalem skulle innebära slutet för honom. Han säger också åter igen att allt har han berättat för dem. 


Slutligen några avskedsord och förmaningar. "Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han vunnit åt sig med sin sons blod."

När Paulus talar om att de ska ge akt på sig själva och hjorden så talar han om vakenhet och nykterhet. De skulle vara herdar för församlingen. 


Och på detta varningar. "Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. "

Avfallet och förvillelsen kommer ur deras egna led. Inifrån. 


Sedan överlämnar han dem i Guds händer. Han påminner dem om att han aldrig velat ta emot pengar från dem utan hans syfte har hela tiden varit att genom sitt exempel visa att de ska ta sig an de svaga. "Det är saligare att ge än att få."

När Paulus hållit detta tal föll han på knä och bad med alla de andra. De grät häftigt och omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord om att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.
torsdag 9 februari 2012

One more ...Kapten röd

Vilken text! Njut!


Stjärnorna finns här

Så va e på gång. Ledarna i världen dom vill vänta tills i mon.

Tror att man kan stänga av och bara starta om.

Men vi värderar livet så vi följer inte dom.

Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.

Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.

Alla vill till toppen och vill göra karriär.

Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.Yo, Hey,

Vill du se stjärnorna ta dig en titt omkring.

Vem e de som bestämmer om man blivit nånting.

Jakten på framgång och succé gör människan blind.

Livet är större än materiella ting.

Du har inget att bevisa för dom.

Bli aldrig nånsin en kopia av nån.

När dom vill visa deras väg, så kan du hälsa att vi följer inte med.Så va e på gång. Ledarna i världen dom vill vänta tills i mon.

Tror att man kan stänga av och bara starta om.

Men vi värderar livet så vi följer inte dom.

Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.

Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.

Alla vill till toppen och vill göra karriär.

Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.Världen är liten men klyftan är stor.

Ensamhället råder och tystnaden gror.

Så man känner en dystrare ton, ingen respekterar livet.

Ledarna dom kommer men dom går igen,

och någonstans förlorar människan mot snåljåpen.

Men då väljer du en mision som börjar gå mot den

Sluta leta efter toppen för du står på den.Så va e på gång. Ledarna i världen dom vill vänta tills i mon.

Tror att man kan stänga av och bara starta om.

Men vi värderar livet så vi följer inte dom.

Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.

Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.

Alla vill till toppen och vill göra karriär.

Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.Allt du äger är ingenting värt,

om du inte väljer vad du har kärt.

Och ditt hus är aldrig nåt hem,

utan kärlek är du alltid tomhänt.

Allt du äger är ingenting värt,

om du inte väljer vad du har kärt.

Och ditt hus är aldrig nåt hem,

du är alltid tomhänt.Så va e på gång.


Ju mer dom spottar...

desto snabbare kommer jag att blomma, sjunger Kapten Röd. Jag har ingen aning om han är kristen men texten är verkligen inspirerad av ordet. Vi är lovade förföljelse och vi ska se upp noga när världen börjar tala för gott om oss. Här sjunger han om att han ska blomma snabbare om de spottar mycket.

Visst stämmer detta ibland att när förföljelsen tilltar så känner vi oss säkrare på att den inslagna vägen är rätt. Varför skulle annars fienden storma mot oss? Han har ingen anledning om det inte är så att han vill få oss försagda, tysta och uppgivna. 


Kapten röd sjunger också "håll hårt i din vän för där ute är det gott om ormar". Tänk att det sa ju Jesus också! Han kallade några för huggormsyngel och några andra för vitmenade väggar. Och Kapten Röd fortsätter med att det gäller "även när dina fickor är tomma". Åter igen bibliskt. Vi ska ju sändas ut utan penningpung.

Hallå Kapten Röd. Jag gillar den här sången, men jag vet ingenting om dina andra låtar! 


http://www.youtube.com/watch?v=MbPNwzFNQ7E


Oskrivet blad

Upplysningstidens Rousseau talade om att barnen föds som oskrivna blad. Sedan dess har teorierna varit många. Vi vet att något finns som kallas arvssynd. Denna är ytterst omodern att tala om, men det handlar om ett arv som är socialt, medicinskt, kulturellt och biologiskt. Barnen föds inte in i ett vacuum utan de har vissa saker med sig,  den genetiska ärftligheten för det första men de föds också in i en kultur ett sammanhang som präglat föräldrarna och generationerna före det. Med Pierre Bourdieu kunde vi lika gärna kalla arvssynden för habitus. Detta kända begrepp som används på många olika sätt har ett oerhört djup. Han talar om mönster ristade i själen sedan generationer, dessa mönster påverkar oss mera än vi tror och leder oss i våra val och positioner i samhället, eller på de fält där vi verkar.

Som kristna vet vi att det enda sättet att bryta med dessa nedärvda kulturella, biologiska och sociala mönster är frälsning i Jesu blod. Många tycker kanske att Gud är sträng som krävde blodet från sin egen son till försoning för människornas synd. Men så svårartad var synden. Så mycket avskydde han den. Han avskydde den så mycket att han inte ville förhandla på minsta sätt med människorna. Han skulle inte ha tålt kompromisser eller nya diagnoser. Han skulle inte ha tålt undanflykter och lögner. Han tålde bara detta - offret som var livet på sin egen älskade son. Och det blodet var helt igenom rent. Han var den ende som aldrig någonsin syndat och därför kunde hans blod sudda ut mönster, om så de uppstått i hur många generationer som helst. Hans seger var nämligen en seger även över tiden! Och rummet! För alltid räcker blodet. Därför behöver vi aldrig vara rädda för arvssynden eller något. Jesu blod har burit allt.

Och apropå oskrivna blad. Nystart!

Jag bad till Gud om ledning i en fråga och ville ta en s.k. tumvers. Alltid brukar denna enkla metod kunna ge mig svar. Och idag (!) hamnade uppslaget precis på det blad där NT börjar på höger sida, men den vänstra är blank (i min Bibel). Där hamnade min tumme. Jag tänkte detta är också ledning. Gud vill säga att - Just nu är livet ett oskrivet blad, vad vill du ska stå på den sidan sedan när den är skriven?Dödshjälp, klimat och mänskligt prat

Samuel Teglund, Världen idag, lyfter en artikel från Holland om dödshjälpspatruller som nu ska kunna besöka människor i deras hem. Sex team ska med ett sjukhus i Haag kunna bistå med denna tjänst.
http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/02/09/Nederlanderna-Dodshjalpsteam-kan-gora-hembesok/

95% av nederländarna stöder lagen om dödshjälp, vilken politiker ändrar på ett sådant beslut?
Samtidigt noterar jag att pingst jobbar med klimatfrågor tillsammans med Sveriges kristna råd. Det handlar om klimaträttvisa. http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=38&oid=11367

Och mitt tredje spår det går i bakgrunden. Men jag upplever att det är där som sanningen talas. Hans Lindelöw talar om profeterna som kommer på kant med tillvaron. Att det är inte detsamma som att vara på kant med Gud (tack och lov). "Bli ett med detta", säger han, "var med i en ny och bättre ordning".
http://maranata.se/2012/02/07/5-februari-2012-kl-11-hans-lindelow-profeter-pa-kant-med-tillvaron/


Och mitt fjärde..., det är tvättstugan. Ny tvättmaskin. Rena kläder. Gud är god.


Mordokai

Ester 3:2 "Alla ämbetsmännen vid Kungliga porten föll ner i vördnad inför Haman, så som kungen befallt. Men Mordokaj föll inte ner för honom".

De frågade och frågade om varför han inte lydde. De talade till honom men han ville inte lyssna på dem. Och Haman han fylldes av vrede när han såg att Mordokaj inte föll ner för honom. Han ville inte utrota bara honom utan hela hans folk, judarna. Och så småningom fick han rätt i sin sak. "Alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, skulle förgöras, dödas och utplånas på en och samma dag...". Vi vet hur väl allt gick i lås sedan. Hur Ester togs in, hur hon förbereddes, hur hon blev favorit, och hur hon fick vädja till konungen för sitt folk. 

Hamas var innan allt ställdes till rätta lycklig. Han ville resa en 25 meter hög pelare som Mordokaj skulle hängas på. Och alla dagar som hela det här förloppet utspelade sig fanns Mordokaj vid den kungliga porten. Han satt där dag och natt, men han reste sig inte eller ens rörde sig när ämbetsmännen gick förbi vilket gjorde dem ursinniga. 

Nästa dag blev Hamas lurad. Kungen frågade honom: "Vad ska man göra för den som kungen vill ära?"
Hamas berättade sin plan och var mycket stolt. Skrud och häst, och folket som skulle kanta gatorna. Men hela historien slutar med att Mordokaj upphöjs, Haman dödas och judarna räddas. I berättelsen får Ester spela en mycket viktig roll. 

Jag har många gånger tänkt på Mordokaj, som var en högt uppsatt jude, och som satt där vid kungens port, väl medveten om att där inne stod det inte rätt till. Så här i efterhand kanske vi har svårt att förstå hans mod. Om de dödat honom på fläcken där han satt - vem skulle då ha hjälpt Ester och gett henne råd? Ingenstans verkar det som om han hade medarbetare. Hela verket ser ut att ha utspelats mellan Gud, Mordokaj och Ester. 

Bön: Hjälp oss Herre Jesus Kristus att inte ge respekt till dem som gör det onda. All ära, all makt och all vishet tillhör dig i evigheters evighet. 

Offren är inte på plats

Katolska kyrkan håller stor konferens om sexuella övergrepp. De som saknas är de utsatta och deras organisationer. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=297059

En enda person fick representera alla dessa som utsatts och hon säger att det var inte lätt att tacka ja till den inbjudan hon fick. Starkt av henne att göra det och att inför alla dessa människor ställa sig upp och berätta om vad hon varit med om som barn, när hon våldtogs av en sjukhuspräst.

Nu har kyrkan arbetat fram hörnstenar om hur man ska förhindra dessa övergrepp. Jag kan inte låta bli att tänka på Honom som är hörnstenen. Den verkliga hörnstenen. Vad skulle han ha sagt och gjort?

Nu vill de lyssna på barnen och ställa dem i centrum och de vill lyssna till expertis och andra kunniga på området. Det sägs ingenting om ånger, det sägs ingenting om förlåtelse, det sägs ingenting om helande, det sägs ingenting om botgöring. Många av de utsatta har kanske fått hela livet förstört. Kanske skulle man ha klätt sig i säck och aska och gjort bättring, visat botgöring mot de utsatta och låtit dem inta de bästa platserna?

Bön: Jesus du som älskar barnen. Låt alla barn vara trygga i kyrkan. Håll dem i din famn och ge dem av din rena kärlek. Arbete igen och lite mera.

Några ord till om arbete. Jag vill förtydliga att jag söker arbete. Någon kanske reagerar på Paulsens forskning utan att läsa innehållet i hans texter. Han lade själv märke till att så mycket tid användes till att bara vänta, sitta av, vara på plats. Det har skett en så stor effektivisering i teknik och arbetsmetoder och ändå arbetar vi lika många timmar som förr. Men vi gör andra saker på arbetet. Alla är nödvändigtvis inte onyttiga men heller inte produktiva. 


Min egen situation har alltså ingenting med dessa forskningsresultat att göra. Även om arbetet skulle vara bindande till visst antal timmar, och även om inte alla timmar kunde vara helt meningsfulla så kan jag försäkra eventuella tvivlare om att ett arbete är mycket värdefullt idag. Ännu värdefullare än förr faktiskt eftersom nästan alla går till arbeten eller utbildningar på dagtid, och då blir ju så stor del av arbetet en social del också.

Det är Gud som definierar mitt liv och jag vill klargöra att jag  samtidigt kan tro på dessa forskningsresultat och önska ett bra arbete.

Men så kommer vi till detta: Vad vill Gud? Vad har han kallat oss till? Hur prioriterar han? Gud skulle inte binda oss in i meningslöshet utan att vi skulle arbeta för vår försörjning.

Från Romarbrevet 8:28- kan vi läsa att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det goda är att inte skiljas från Jesus Kristus och hans kärlek till oss. Han är den som utväljer, kallar, rättfärdiggör och skänker oss sin härlighet. Allt detta sker för att vi ska nå det goda målet, evigt liv i Kristus Jesus. När han utväljer oss ska vi lämna världen för Guds rike, vi ska gå in i hans kallelse och rättfärdighet och ta emot hans härlighet här i denna tiden. Men vi ska verka i världen. Arbeta, gå utbildning, eller något annat. Vi ska inte ligga andra människor till last.

Men oavsett om vi finns i ett lönearbete eller inte så ska vi vaka och bedja. Från 1 Tess 5:1-11, talas det tydligt om detta.

Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: "Allt är lugnt och tryggt", då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och  nyktra. De som sover sover om natten, de som berusar sig är druckna om natten. Men vi som tillhör dagen skall vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör. 


Halleluja! Gud är sannerligen god. Den här tidsåldern har sina system och vi måste i viss mån anpassa oss efter dem så länge vi är här. Men Gud dömer oss inte.

Rom.br 8:31-32 Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom. 


Bön: Hjälp oss Herre att inte knorra på Vägen om vi för en tid blir tagna ut ur det världsliga systemet. Lär oss vaka och bedja och trösta och uppbygga varandra i kärlek. 
onsdag 8 februari 2012

Fullt sysselsatt

* Inkomstbefriad
* arbetslös
* mellan två arbeten
--------------------------------
Omskrivningarna är många.
--------------------------------
Jag är säker på att du har hört talas om pensionärer som plötsligt blev så upptagna att de inte har en liten stund att träffas på ens. Och på samma sätt har du hört talas om ensamhetens gissel. Instängdhet, isolering, ensamhet, utanförskap. Att vara mellan två arbeten eller arbetslös är lite av alltihop. Vissa perioder har jag så fullt upp att det nästan överstiger det jag gjorde när jag heltidsarbetade och andra perioder kan det bli grubbel (och bön) och lite mera av inåtvändhet.

Idag är vi så vana vid att arbetsmarknaden ska definiera oss. Arbetsförmedlingen definierar mig som arbetslös fast jag gör mycket arbete. Det hjälper inte alls, eftersom de inte bryr sig ett dugg om vad jag gör. De bryr sig om ifall jag är anställd av någon som ger mig lön. Sedan om jag är produktiv eller inte på arbetet det är också en oviss fråga.

Roland Paulsen som forskat om arbete och vad vi fyller vår arbetstid med, säger till och med att det kan vara mer moraliskt att inte arbeta.http://www.dn.se/nyheter/sverige/att-inte-arbeta-kan-vara-mer-moraliskt. I boken Arbetssamhället kommer en bild fram som visar att många använder en stor del av dagen till privata ärenden och annat. Rekordet var väl någon som bara arbetade en kvart per dag. http://www.unt.se/kultur/det-meningslosa-arbetet-1003128.aspx Boken rekommenderas för övrigt varmt.Men då finns det människor som är ivrigt sysselsatta nästan för jämnan. Åh, vad jag har avundats dessa, som inte lamslagits av meningslösheten ibland. Desto gladare blir jag när jag verkligen hittar fram till uppgifter som jag brinner för, då kan jag jobba nästan oavbrutet.

Paulus var en sådan person som alltid, alltid verkar ha varit igång. Antingen på resande fot eller om han bodde något längre tag på ett ställe så jobbade han och predikade dessutom. I Apg. 18 när han var i Korinth tillsammans med de nyligen återkomna judarna Aquila och Priscilla arbetade han som sadelmakare och inte nog med detta "varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker". När Silas och Timotheus kom från Makedonien dit var han fullt upptagen av sin förkunnelse.

De flesta som lyckas väl i livet är sådana personer. Det spelar ingen roll i vilken livssituation de kommer, de finner alltid på råd. Se på Levi Pethrus, hur kan en man åstadkomma så mycket och se på Ulf Ekman och det han åstadkommit i vår tid. Ja, det är människor, och jag vet att det funnits många runt båda dessa, men om de inte skrivit, rest och producerat i den takt de gjort så skulle inte verket ha vuxit till så mycket heller.

Så om man skulle spekulera lite så här i sluttampen av inlägget. Är då den fullständigt apostoliska jämställdheten ens möjlig eller önskvärd? Visst vore det ett drömscenario, men om en väldigt lugn och stillsam person skulle dela livsvillkor med den som är mycket driftig skulle ju någon av dem tycka att det blev orättvist (?). Och så skulle grälet vara igång om vems regelverk som skulle gälla, vem skulle få tolkningsföreträde? Och, det skulle ju ledarna få. Och då...är vi tillbaka till att den frihet som Kristus vunnit för oss, den skulle ju urarta till tvång. Någon kanske invänder att det ska vara kärleken som driver till jämlikhet men vi är faktiskt väldigt olika vi människor och jag tror att det skulle vara mycket svårt. Men om grupper av människor vill försöka gör de en god sak. Andra som inte orkar, törs, kan eller vill ska inte belastas för detta. Den sonen gör fri han blir verkligen fri!


Låter du andra definiera dig?

Frågar Marcus Birro Kicki Danielsson i dagens Birros Bord. http://www.expressen.se/tv/nyheter/birros-bord/ulf-ekman-och-kikki-danielsson/

- Nej, inte nu längre, säger en luttrad Kicki.

Det är lite samma med mig. Jag lyssnar mindre, men ändå kan jag inte låta bli att lyssna lite.

Vem låter du definiera dig?

Vi som är kristna ska låta Gud vår Fader definiera oss. I den spegeln ser vi vår orättfärdighet, vår egoism, vinningslystnad osv., men vi får också se Jesu rättfärdighet som är vår helt gratis. Även den helt nyfrälste, som bara har bett en enkel frälsningsbön är delaktig i 100% rättfärdighet. Jesus var och är 100% rättfärdighet och därför blir vi, när vi bekänner honom som Herre, delaktiga i hans rättfärdighet.


Jag måste tillägga lite om Ulf Ekman trots att jag skrivit om honom flera gånger. Så underbart han kunde beskriva andens gåvor. Blev så rörd när jag såg Kickis öppenhet och den respekt som hon fick i samtalet.
Tack Jesus att du gör dig själv känd i landet.

Bön: Herre tack att du gör dig känd på ett milt och gott sätt och tack för att du lär oss att lita på din definition av oss. 

World interfaith harmony week

Puh...man känner sig helt överkörd. Och det ganska ofta.  http://worldinterfaithharmonyweek.com/

Ända sedan 2007 har denna sammanslutning funnits, ett samarbete mellan muslimer och kristna. Idag undertecknar Sveriges interreligiösa råd ett uttalande om religions- och övertygelsefrihet. Detta sker på Interfaith Harmony Festival, Medborgarplatsen i Stockholm. 
Närvarar gör bl.a. ärkebiskop Anders Vejryd, Hajder Ibrahim från Islamiska shiasamfunden, Trudy Fredriksson från Sveriges buddhistiska samarbetsråd, Jaspal Singh från sikhismen, Örjan Videgren från Svenska bahaisamfundet och Sveriges Kristna Råds generalsekreterare Karin Wiborn m.fl. 

Innehållet i uttalandet är harmlöst och handlar om fred. Men min fråga är kan man verkligen blanda religioner hur som helst? 

Den som definitivt skulle ha svarat ett tydligt nej är den (på den senaste tiden) frekvent citerade Arne Imsen.

"Församlingens uppgift var inte att bygga in sig i världen utan att tåga ut ur den. Bibeln var inget reformprogram utan en evakueringsplan. Det var icke ett fredsavtal, färdigt att underskrivas av församlingen och världen i skön förening. Bibeln var en krigsförklaring. Jesus kom inte för att stifta frid med världen utan för att förklara totalt krig med den. Därför är vi inkastade i denna strid ända till slutet. Den som inte förstått detta måste bli frälst, annars kommer världen att sluka honom. "
Himmelrikets politik, Elden kan inte slockna, 2003

Vilken kontrast de orden är i jämförelse med dessa interreligiösa strävanden. 

King Abdullah ll


Denna man jobbar med en organisation som heter "the Common Word". I denna organisation träffas högt rankade ledare från kristet och muslimskt håll. 

Gemensamma intressen är kärleken till EN Gud och till sin nästa. Man ska ena sig till vissa gemensamma Ord. 


Orden verkar främst komma från Koranen. 

Älskade vänner. Dog vår Jesus förgäves? Varför håller Svk på med detta och hakar på muslimska världstrender? 

Bön: Jag ber att människorna ska vakna över vad som sker. 

Regn, regn...Halldorf om Niklasson

På pingst.se finns nu mängder av rapporter, uppsatser, forskning osv. som handlar om verksamheten. Det intressanta är att det verkar som om man nu gjort en ansträngning för att öppna upp för historiemedvetenhet. Författarna är inte anställda på pingstkansliet utan det är olika personer genom åren som t.ex. skrivit om pingströrelsen som en del av sin utbildning.

Jag har börjat med att ladda hem Regn, regn färdas över oss. Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950-1951. Joel Halldorf.

Omslaget pryds av en bild där Niklasson syns. Annars finns det nästan inga bilder på honom alls bevarade så vitt jag vet. Kan det ha berott på att han predikade så bra, var ung, snygg, tog fokus från vissa som själva ville vara i centrum? Jag vet inte!

Tack till pingst.se för en större öppenhet. Längtar till den dagen det här och mera är inplanterat i den unga generationen. Återkommer med reflektion efter läsning. Men till dess...gå dit du också, och se om du hittar något kul att läsa.


http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=78&oid=6589

Nedan en bild av Roger Larsson och Algot Niklasson, 2007.Tagna på allvar

Biskop Ante Jackelén menar i Dagen människor vill bli tagna på allvar. Vid en generationsväxling vill ungdomar ha något att hålla sig i, menar hon.

Även SvK lever med "risken att teologin förtunnas och att gudstjänstlivet trivialiseras", säger hon. Ett motgift mot detta är ändå att det finns en viss ordning, en viss liturgi. Men hon reagerar även på historielösheten i vår kyrka. Man behöver inte slänga ut babyn med badvattnet.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=296915

Jag instämmer i mycket av hennes tankar. Vi behöver tala om tider som varit. Berätta om pionjärer och berätta om uppoffringar. Människor som gått ut i kallelser och uppgifter som varit ledda av Gud hela vägen. Berätta om byggen och steg i tro, berätta om dem som lagt sina sista kronor i offerboxen av kärlek till verket.

Att tro på Gud handlar om liv och död. Det handlar om livet nu och livet för alltid! Det är därför vi är här på jorden - endast därför, att lära känna honom som gick före och visa andra på den vägen.

Bön: Öppna våra ögon Herre, kom och väck upp oss alla! Låt oss dra stockar till verket igen och inte bara till vårt eget. 


tisdag 7 februari 2012

Pastor Jean

Migrationsdomstolen tror inte på pastor Jean. Han är ledare för en stor kongoleansk församling i Stockholm och har tre barn här. Tre gånger har avvisningen misslyckats. Vi har genomfört en namninsamling för honom och Stefan Swärd http://www.stefansward.se/ har engagerat sig på nära håll för honom.

Det senaste nu är att man ifrågasätter hans trovärdighet. Domstolen tog igår beslut om hans "inlåsning", att hann frihetsberövats och tvingats behandlas som en brottsling i Sverige.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=wigardt_om_pastorn_som_fruktar_for_sitt_liv_i_kongo&videoid=2152725

Namninsamlingen pågår ännu även om den hamnat i skymundan efter den här tiden. Om du inte har skrivit under så gör det.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6075


Vägen är frivillig!

Igår fick jag en nyttig kommentar på inlägget om utstötning/utbrytning. Marguerite skrev "jag valde FRIVILLIGT att följa Jesus". I morse vaknade jag med dessa ord. Det är ju så klart att Vägen är frivillig. Att Ordet har svar. Att Jesus är svaret. Att Han inte lämnar oss rådlösa eller rådvilla.

Det är så lätt hänt att när man går in i dokumentation kring ekumenik och kyrkornas situation idag att man börjar titta sig omkring. Man tittar till höger och man tittar till vänster. Man tittar på andra människor och deras val och man beundrar ledare. Den stenen blänker så vackert, här stannar jag en stund på vägen och tittar. Eller "så skönt det känns vid denna bäcken". Eller ...

Bra att Vägen är tydlig. Bra att du påminde mig Marguerite. Det är i Ordet svaren finns ingen annan stans.


Bön: Lär mig höra Din röst allt tydligare Herre och att inte titta vare sig till höger eller vänster utan välja Vägen som är Du. 

Utstötning eller utbrytning?

I princip alla kristna församlingar som finns idag har börjat som en utbrytning. Till och med kristendomen som sådan började så att de bröt sig ur judendomen. Och sen har det fortgått.

Jag har lagt märke till en sak medan jag läst på om Maranata och deras tuffa tid i Sverige. Det som kallades utbrytning var ju också en utstötning. Den församling som de från början tillhörde Östermalms fria församling var ju en pingstförsamling, men de isolerades när ett ungt predikantteam började predika väckelse. Ragnar Ljungqvist, Algot Nicklasson, Georg Johansson m.fl var delaktiga. Allt ställdes så småningom på sin spets och Ragnar Ljungqvist bildade 1952 en ny församling, Kristen gemenskap.


Nu ska jag inte gå djupare in i dessa förvecklingar men jag har förstått, både från detta händelseförlopp och andra, att utstötning, utbrytning inte alltid är frivillig. Många gånger har också vittnen som velat öppna och hjälpa väckelsens folk fått smaka på förföljelse. Ett exempel i det här fallet är Einar Olsson i Trollhättan som stöttade dem, han förlorade sina vigselrättigheter bland annat.

Det här visar att det inte är första gången i historien som staten, kyrkan eller samfunden talar maktspråk med de små och fria församlingarna. Idag finns det ett fåtal sådana fria församlingar kvar inom pingströrelsen och de förlorar sin vigselrätt nu i maj eftersom man så påpassligt lagstiftat om att vigselförättare det kan man bara vara om man tillhör ett trossamfund.

Ytterligare en sak jag lagt märke till i de böcker jag läst av Arne Imsen är att det är mycket tal om avskildhet, om renhet, om den stora skillnaden mellan världen och den helige ande. Detta är ju sanning naturligtvis, men jag tänker ändå på att vi människor är så bekväma av oss och önskar så gärna att vi ska vara accepterade och godkända av samhället att det krävs förföljelse för att den sanna kristendomen ska överleva här på jorden.

Jag undrar också över om några frivilligt skulle välja den smala vägen eller om det är så att det behövs förföljelse och utstötning?

Bön: Låt oss vara vakna över att världens beröm kan sätta oss i deras klister. 


Dubbla budskap angående spel

Spelmissbruket drabbar allt fler skriver Elisabeth Sandlund idag i Dagen. 
http://www.dagen.se/blogg/ledarblogg

Det är en sådan cynisk inställning staten har. Stora brev i brevlådan om "behjärtansvärda" postkodlotteriet, trisslotter, och miljonlotteri. Allt går till så goda ändamål. För någon liten ynka procent av vinsterna vårdas en del av den stora grupp som drabbas.

Jag ställer en fråga till staten: När ska ni någonsin sluta spela moralpredikanter men göra det onda?


Och jag ställer en annan fråga till mina kristna medsyskon: Kan vi solidariskt säga nej till spel? 

Bön: Lär oss Herre säga nej till det som skadar. Hjälp oss vara ljus för någon. 

Vem ska vi respektera?

Tre påminnelser på samma dag! Det måste betyda något.

1. Blogginlägg som avslöjar oss var och en. Hur vill vi och orkar vi umgås med "den eller de jobbiga" - de som inte är som "vi" - förståndshandikappade m.m. http://ikon1931.se/blogg/i-need-some-help
Hur lätt är det inte att man visar en sida till dem som har makt att förändra ens liv. Till den som har kunskap, till den som har mycket pengar och status och sen visar man en annan sida till den som ingenting har, den som ingenting är och till den som behöver oss mest. Jag trodde att jag aldrig i hela mitt liv skulle göra så, men har funnit mig tänka helt fel. Satt mig själv och mina behov i centrum i stället för Jesus.
2. Kritiklusta- dömarsjuka, Så blir man en ny människa, M. Basilea Schlink. Precis idag hade jag läst detta kapitel och funderat på om jag ska ligga lägre vad gäller kritik kring "världskyrkan". Tänk om det inte är Babylons bord som dukas där inne, tänk om Jesus ligger till bords i det jag kallar Världskyrkan? 
I denna bok döms den synden mycket hårt. Till döds. Kritiklust kallar ner Guds vrede så att han kan ställa sig emot oss. Det farliga är inte att lysa upp det som tidigare varit fördolt. Det farliga ligger nog snarare i att tro sig ha funnit en slutlig sanning, att tro att man själv vet mer än andra om olika frågor. Då är man på hal is.
3. Sen slår jag på Joyce Meyer dagens avsnitt och vad talar hon om? Ödmjukhet och att inte tro att man är bättre än andra. http://www.joycemeyer.org/BroadcastHome.aspx?video=Humble_Yourself_Under_the_Mighty_Hand_of_God_-_Pt_2
Balansen mellan ödmjukhet och mod är svår. Kliva ut och samtidigt vara respektfull mot andra människor. Men respekten får ju inte gå så långt att den kliver på Guds eget ord. Balansen mellan sanning/rättfärdighet och nåd är också svår. 


Bön: Hjälp mig Herre att ha samma respekt för den som är sjuk och svag som jag har för personer som har hög status. Hjälp mig att inte ständigt söka människornas bekräftelse - utan din! Arenius om höga valv och sorg

Håkan Arenius, tar idag upp en viktig fråga i "Grönare gräs vid höga valv?", Dagen. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=296706

Arenius bemöter Demingers artikel om frikyrkligheten som, enligt honom, spelat ut sin roll. Arenius konstaterar att SvK nyligen fått 7 300 nya medlemmar och tror att en del av dem kommer från frikyrkorna. "Han sade sig ha skrivit med sorg och det tror jag. Jag läste också med sorg. Framförallt för att jag måste ge honom rätt i stora delar av analysen." Arenius ton är lågmäld och eftertänksam. Orden och siffrorna har talat ett språk som manat till eftertanke, och han fortsätter sedan med en berättigad slutsats. "Ändå vill jag inte stanna där ty min sorg vid läsningen var dubbel. (...). Vad är det för mening att spela ut två grenar av kyrkan mot varandra? Som om inte hela kyrkan är sekulariserad och i kris?"

Dessa sorgetoner passar väl in i en text jag läste igårkväll, åter av Arne Imsen, "Nasiren det utomordentliga ämbetet, Elden får inte slockna, 2003.

"Jag har sökt mig en man, klagar Gud. Nu är det inte längre människor som klagar mer, utan det är Gud. Jag har sökt en man, en man som kunde ställa sig i rännan till landets försvar, men jag har icke funnit någon. Och ändå sa han: "Gå ut i Jerusalem och märk ut dem som klagar och sörjer..." Det vill säga avskilj dem för min räkning. Herren tog in de klagande på sin sida."

Vi ser här ett exempel på hur farligt det är med allt för starka förenklingar. De som klagar går ibland Guds ärenden, men vi vet också hur skaran i öknen tunnades ut när de knorrade mot Herren. Gränsen är svår att se ibland, men jag tror att när vi delar Guds sorg över att livet kränks, människor mördas, heliga saker smutskastas - då är sorgen från Gud, men när vi klagar och knorrar över att livet inte bjudit på tillräckligt goda rätter eller lyckosamma företag - den sorgen är inte från Gud. Där behöver vi var och en bättra oss!

Nasiren som behandlas i två predikningar i boken Elden får inte slockna hade ett svårt ämbete. Han var inte präst och inte profet. Ämbetet medförde en extrem renhet. Han fick inte komma vid något smutsigt och hade han kommit in i ett dödens hus, vidrört en död, då var han tvungen att raka av sig håret och invänta att få tjäna igen när håret vuxit ut. Vin fick han självklart inte dricka, och han fick heller inte ens äta druvor i någon form. Inte ens som kart. Det här säger något om Guds inställning till synden. Redan i tanken har vi avvikit, det behövs inte ens handling.

Imsen fortsätter: "Är det sant att de som klagar är Guds folk? Gå omkring i staden och märk de klagande och sörjande. Jag sörjer över gudstjänstlivets ytlighet, tjänstens kraftlöshet, vittnesbördets innehållslöshet och jag skäms över sångens brist på inspiration, blickens brist på vision. Åh, jag sörjer och jag tror himelen sörjer. Mitt hus, ha han som gick på jorden och sörjde, skall vara et bönehus, men I haven gjort det till en rövarkula".

Han talar vidare om att ingen har tid för bön - det är för mycket arbete. Och han tar upp detta om synden, att vi har lärt oss avstå synden i dess mogna form, men inte i den ofullgångna i kartstadiet. Han tar senare även upp om att till och med nasiren kunde frestas. En utarbetad nasir föll lätt för smicker eller inställsamhet.

Amos 2:11-12  - Bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer. Är det inte så, ni Israels barn? säger Herren. Men ni gav nasirerna vin att dricka, och profeterna befallde ni: Profetera inte!


När nasiren fallit för smicker och vin var han oduglig i tjänsten. En tystad profet gör heller ingen nytta. Kvar blir prästerna och genom historien har vi sett gång på gång hur prästadömet inte klarar sig utan de andra tjänsterna i funktion. Vi avfaller.

Pingströrelsen har tyvärr mycket som är sopat under mattan. Ingen vill lyfta den. Många felaktiga uteslutningar. Många släktled som tjänat och vävt en filt av nätverk kring olika arbeten och positioner som inte blir friskt. Kanske är det därför det trots allt på ett sätt kan kännas friskare i Svk? Där har varje människa en chans att både få hjälp och att kunna tjäna. Den som utbildat sig till präst eller diakon kan fritt söka tjänst inom kyrkan och är inte bunden till om släkten jobbar där eller inte. Alla har en möjlighet.

Men jag själv har ju nyss gått ur Svk. Varför om de är lika bra?

Mitt beslut, som inte var lätt, grundar sig på att Svk är ännu närmare Katolska kyrkan än vi. Ekumeniken drivs nästan helt från Svk. En egen teologi har växt fram inom Svk där man åsidosätter Guds eget ord för att låta mänsklig hänsyn och dagsfärska åsikter ta plats i stället. Den politisering och interreligiosisering (nytt ord) som sker inom Svk är unik i sitt slag. Den går med på att Jesus är bara en bland många och han ska trivas bland många gudar. Dit - det måste jag medge - dit har pingst ännu långt kvar att gå!

Bön: Lär oss Herre sörja efter ditt hjärta men att också kunna lämna över den till dig som är alltings Gud och Fader. 


måndag 6 februari 2012

Oikoumene

Lär betyda hela den bebodda världen och kommer från grekiskan. Ekumenik kommer från det ordet, och skulle man försöka sig på någon direkt parellell så vore tillvaron "obeboelig" utanför ekumeniken.

De fredsdokument som är antagna av Skr och av Världskyrkorådet (WCC) är så politiskt korrekta att det är svårt att ens yttra sig om det. Det talas om global fred, att freden kännetecknar alla religioner och att strävan efter världsfred bör ligga i allas intresse.

Ingen kan ju motsätta sig detta, vem vill ha krig? Men Jesus lovade oss aldrig någon varaktig fred här på jorden. Förföljelse lovade han oss. Han sade att det skulle gå för oss som för honom om vi verkligen följde honom och hans bud. Splittring skulle uppstå och inte fred.

"Den rättfärdiga freden innebär en grundläggande förändring när det gäller etiskt handlande. Den medför en annorlunda analysmodell och nya handlingskriterier." 
http://www.skr.org/download/18.6018c17913483dc064280004301/Upprop+f%C3%B6r+r%C3%A4ttf%C3%A4rdig+fred.pdf

* Vad innebär detta i klartext?
* Vad handlar det om för förändringar? När det gäller etiskt handlande ska vi ju följa Guds ord.
* Vad är det för analysmodell som kan påverka handlandet?
* Vilka handlingskriterier talar ni om? När ska dessa tillämpas, när räcker inte Ordet?

Punkt ett i detta världskyrkofredsdokument handlar om rättvisa och fred.

"Kan det finnas rättvisa utan fred? Kan vi nå fred utan rättvisa?" Dessa två sägs under samma punkt omfamna varandra.

* Jag bara undrar: Vems rättvisa? Guds rättvisa? Eller människors och nationers? Vilken religions rättvisa?

Andra punkten i dokumentet ger en stor uppräkning av nödlidande människor i olika situationer vars gemensamma nämnare samlas under rubriken Låt folken tala. Det handlar om att alla dessa folk ska berätta sina berättelser. 


Tredje punkten handlar om att en anpassad Jesus får komma till tals under rubriken, Låt skriften tala. Men under punkt 6 sägs det att det fortfarande i Bibeln finns sådana texter som skulle kunna feluppfattas och mana till våld. "Vi kan inte längre läsa sådana texter utan att påtala mänsklighetens misslyckande att svara på den Gudomliga kallelsen till fred. Idag måste vi ställa kritiska frågor till de texter som talar om våld, hat och fördomar eller ropar på Guds vrede för att tillintetgöra ett annat folk. "


Punkt sju handlar om Låt kyrkorna tala. (...) "Våra liturgiska traditioner åskådliggör på många skilda sätt, särskilt genom vårt firande av nattvarden, hur Guds fred kallar oss att dela freden med varandra och med världen".


http://www.skr.org/download/18.6018c17913483dc064280004301/Upprop+f%C3%B6r+r%C3%A4ttf%C3%A4rdig+fred.pdf

Så här fortsätter dokumentet punkt för punkt. Men redan i dessa som jag nu tagit upp ser vi tydligt att människan ställer sig över Gud. Dokumentet ger mandat till människan att kritiskt granska hans ord och endast meddela sådana sammanhang och verser som gagnar de strävanden som WCC ger uttryck för.

Många profeter har också varnat för nattvarden. Att det är framförallt genom den som Världskyrkan ska utbreda sig. Vi ser här att de som deltar i nattvarden ska dela fred inte bara med Guds folk och Guds ande utan med världen. Världens ande står helt emot den Helige Ande. De är av diametralt motsatta kvalitéer. Hur kan dessa strävanden få fortsätta?

Varför läser inte våra ledare vad som sägs?

Bön: Jag ber dig Herre Jesus Kristus att med din Helige gode Ande leda oss in i den himmelska verkligheten, där skuggorna i världen utplånas. Skam och stolthet

I mitt förra inlägg berörde jag kort vikten om att få känna sig stolt över sig själv och över sitt sammanhang. Man ska inte behöva mumla fram namnet på sin församling eller arbetsplats.

När jag jobbade på Umeå universitet undervisade jag en hel del i socialpsykologi och ett av mina ämnen var just skam, tillit och bemötande. Att tala om skam avkläder den. Den visar på revirtänkande och avslöjar dolda normsystem i samhället. Vi vet att det som unga skäms för idag är inte alls detsamma som det som orsakade skam för 100 år sedan och vi vet att olika typer av grupper skäms för olika saker.

En sak som däremot är av något mera generell art är tyvärr att vi skäms allt lättare trots alla "må-bra" - och- "tyck-om-dig-själv"-trender. Förr i tiden (ett uttryck för den som vill göra det lätt för sig) så var skammen ett socialt och gemensamt ansvar. Den som betedde sig fel, korrigerades öppet och kunde därmed lättare ändra sitt beteende. Den underordnade fick stå med mössan i hand utanför direktörens dörr och kanske skämmas över statusmarkeringen.

Idag är skammen så påtaglig och ändå så svår att korrigera. Den är så allmän och ligger ibland som en blöt filt över ett samhälle eller en stad. Ingen kan göra något åt den - skammen har blivit kollektiv.

Den kollektiva skammen kan vi alla känna när Sverige t.ex. förlorar i hockey mot Vitryssland eller något lag som ingen trodde på. Eller när undersökningar visar att svenska barn inte håller sig framme i Europa vid jämförelse. Vi kan också skämmas för en annan svensk utomlands eller saker som vi är länkade till.

Men vi vet att som kristna ska vi INTE bära skam. Vi kan känna den. Vi kan vara delaktiga och vi kan hamna i bönekamp när det gäller stor kollektiv skam som har med kyrkans tillbakaskjutna läge att göra. Jesus vår Konung ska inte trampas under fötterna, då skäms vi för landet.

Vi vet också att i ett bekräftat barns ögon där lyser stolthet som är skammens motsats. Det lyser en stolthet som inte ser ner på andra utan som bara ÄR i nuet. Den stoltheten vill Jesus att vi ska ha i honom. Att vi ska vara beroende av honom och hans underbara nåd till oss människor. Då kan skammen bekämpas.

Ett tack till David

David Nyström skriver idag http://metanoiablog.wordpress.com/2012/02/06/behovs-frikyrkligheten/ett svar till Sigfrid Demingers sågning av frikyrkligheten i Dagen, 2012-02-03 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=296277


I det svaret får även jag ett svar eller en bekräftelse på vad jag trott och anat. Att andra-tredje generationens frikyrkliga söker sina rötter i den rörelse som nu pågår mot Rom. De ser inte det här som ett "tåg" eller någonting som kan föra med sig konsekvenser för nästa generation utan så här uttrycker sig David.


" För många av oss 2:a-3:e-generationens frikyrkliga handlar den ökande öppenheten mot de historiska kyrkorna som vuxit fram under senare år nämligen  inte om ett ”tåg” där slutdestinationen är en uppgörelse med vår frikyrkliga identitet. Snarare är det en upptäcktsfärd in i kyrkohistoriens och den historiska teologins olika skrymslen och vrår i jakt efter sådant som kan stärka vår identitet."Inlägget gör mig väldigt glad. Det bekräftar vad jag trott i så många år. Inom pingst t.ex. har jag länge talat om vikten av att ungdomarna får lära känna väckelsehistorien och pionjärerna. Hur man konkret gick till handling och varför. 

Alla ska kunna känna stolthet över vad man tillhör. För att pingstvänner ska bli stolta måste vi läsa på och veta historien om hur allt byggdes upp. Vi behöver också rensa. Vi behöver ta itu med felaktigheter som begåtts genom åren. Felaktigt tystade vittnen. Felaktiga uteslutningar. Människovälden som slagit fel. 

Ännu finns det tid! Många av dessa lever än. Sök upp de förlorade fåren. 

Och till David Nyström. Bra artikel och bra argumentation. Ber också över att romantiseringen av rötterna får en ände. Många hade ingen Bibel, många dödades, väckelser kvävdes. Visst, jag vill också veta mera, mycket mera, men jag vill inte  börja tillbe det som Jesus en gång besegrade! Nivån mellan himlen och jorden. 


Farlig bön

Farliga böner finns det?

Egentligen inte eftersom Gud är så oerhört god och inte besvarar de böner som skulle skada oss. Men det finns böner som är farliga för köttet och för egensinnet. En sådan är:

Börja med mig


Det är så mycket jag har fått rensa ut och mera blir det. Så ont det gjorde att krossa min fina ikonmålning. Glaset flög åt alla håll och den fina Maria med Jesusbarnet revs i många bitar. Den som målat den är dessutom en så kär vän. Varför gjorde jag det då? Jo, för att jag vet vad Guds ord säger. Det är Jesus som är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger han.

Tog också modet till mig igår och postade min utträde ur Svk. Så oerhört svårt. Jag har så många vänner inom Svenska kyrkan. Så många som hjälpt och stöttat och så många fina insatser. Orsaken till utträdet är inte att göra en stor demonstration mot kyrkan utan Gud har talat till mig och sagt att "vägen är smal, få är det som finner den". Jag blir helt enkelt för splittrad av att vara medlem på flera ställen  och sedan blir det ju en delaktighet i barndop och annat som jag inte kan stå för.

Men det underbara med att skiljas från sådant som binder och tar plats är att Gud kan fylla på med det han vill ska vara där i stället. 


Bön: Hjälp oss att be de rätta bönerna efter ditt hjärta. Böner som ger plats för dig och den väg som vi ska gå. 


Väntetid och visdomskorn

Ibland är livet sådant att vi ska vänta. Gud säger inte varje dag skynda framåt, utan vi måst helt enkelt vänta på någon eller något. När det inte uttryckligen lyser grönt så är det gult eller rött och då är det vänta som gäller, fick jag en gång till svar av en pastor vid ett samtal.

I Apg. 17: 16-35 ser vi hur Paulus använde sin väntetid. Judarna i Thessalonike hade hetsat upp folkmassor mot Paulus och de andra bröderna både i sin egen stad och i Beroia. Då beslöt de att forsla Paulus ner till kusten. Silas och Timotheus stannade kvar i Beroia och de som fört Paulus ner till Athen återvände sedan med bud till de som stannat kvar.

Medan Paulus gick där och väntade var han inte overksam. Han var så "upprörd i sitt innersta" över alla avgudabilder som fyllde staden. Han började tala i synagogan till judar och gudfruktiga, men många andra hörde på och började också delta i samtalet. Det var epikureer, stoiker och filosofer som började diskutera med honom.

"Några sade: Vad är det för visdomskorn den där har snappat upp?" De tänkte att det var en ny lära och att han ville införa främmande Gudar ibland dem. "Det är besynnerliga saker du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är fråga om."

Tiden liknade lite den tid vi är inne i nu. Vi twittrar, bloggar, samtalar och läser. Vi diskuterar och prövar lärorna och Athenarna liksom de främlingar som rörde sig i staden ägnade all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen.

Paulus fördes till areopagen. Det är en klippa i Athen där många rådslag hållits. Och där inför alla människor höll Paulus ett fullständigt förnämligt tal som skulle ha tagit pris i argumentationsteknik. Först inleder han med att berömma åhörarna. "Jag ser att ni är mycket noga med religiösa ting." Sedan det sätt han förbigår avgudarna vid detta tillfälle. "jag har nämligen också upptäckt ett altare med påskriften. Åt en okänd Gud". Och steg tre i trestegsraketen: "Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er."


Denna okända Gud fick nu Paulus förkunna rakt uppe på areopagen i Athen. Han berättade att Gud var närvarande överallt, så att någon skulle kunna treva sig fram till honom. Han berättade att Gud en lång tid haft tålamod men att nu var tiden inne för omvändelse. 


Ja, så kan man också nyttja sin väntetid. Hur använder du din väntetid? Och har du något visdomskorn att förmedla?

Bön: Herre hjälp oss använda vår tid till ditt goda. Att ta tillfällen att vittna med både ord och handling. Hur ska människorna kunna tro på det de aldrig får höra talas om?söndag 5 februari 2012

Rätt svar

Tidigare idag skrev jag om Ulf Ekmans predikan där ingen tycktes svara rätt. Om vi ser i 1 Kor 3, så ser vi att den typen av problem är ingenting nytt. "Jag hör till Paulus, och den andre, jag hör till Apollos". Paulus frågar dem, "Vad är Apollos? Och vad är Paulus?"

"Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud han som ger växten." (v. 5-8) Paulus går vidare genom att påminna om att allt handlar om Gud och grunden Jesus Kristus. Någon annan grund kan inte läggas.

Därför tänker jag nu att det finns ett rätt svar: alla hade inte fel. Den som hörde till den eller den hade kanske fel, men den som svarade Jesus Kristus svarade ju rätt och var inte alls sååå förfärligt överandlig. (Den som förresten kan ge mig en Bibelreferens på ordet överandlig ska jag lyssna på vad gäller undervisning i ämnet).

Låt oss tänka oss en situation där en säger: Jag håller mig till Pelle Hörnmark och är pingstvän, den andre säger jag håller mig till Ulf Ekman och är Livetsordare, den tredje har valt att inte hålla sig till någon av dessa utan bara till Jesus Kristus. Vi är ju skapade till gemenskap och församlingstanken är gudomlig. Vi är inte skapade till att vara isolerade öar som var och en för sig har en personlig Gudsbild.

Men de två första? De hör ju till en församling. Och kan man då säga att Pelle Hörnmark är den som planterar och att Ulf Ekman vattnar? Men om man nu inte vill komma in i detta stora systembygge, då är ju alternativet ändå att bara tillhöra Kristus det säkraste.

Litar vi på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och att han är mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt - då kan vi vara förvissade om att han också för oss in i en syskongemenskap.


Bön: Jag ber att de kristna ledarna ska bli nöjda över människornas svar om de tillhör Jesus Kristus och inte den eller den ledaren. Låt inte köttet regera församlingen. 

Mer än ögat ser

Filadelfia Stockholm gör en ny satsning. Niklas Piensoho upplever att det är skördetid. Det ska bli undervisning kring tro, dop, sökande. Bra satsning!
http://planering.filadelfia.nu/pub298/evt3097/eventframe.htmlMen vill ändå komma med denna gamla pekpinne. Vad döps de till? Har vi rensat i församlingen? Har Filadelfia Stockholm gjort en sådan rensningsperiod? Sett över avgudarna? Slängt ut dem? Väckt väktarna! Rannsakat sig själva?


Ibland behöver vi bara gå till oss själva. Vad kan jag rensa ut? Vad kan jag vara utan? På vilket sätt vill Gud att jag ska leva mitt liv?

Bön: Jag ber att församlingarna ska väckas. Hur många blir kvar på fältet? Hur många vill gå med Herren?
Ingen gör rätt enligt Ekman

"Bygg en tro som håller från generation till generation". "Håll dig inte till den eller den vishetsläraren  (...) och vissa är så överandliga och håller sig baaara till Jesus".

För en gångs skull lyssnat till Livets ords möte. Allt handlar bara om bevarande och konserverande. Visst finns det gott i tanken. En person som verkligen är kristen, som verkligen följer ditt liv och andras liv över tid, som har genuin omtanke och kärlek.

Men det är något som haltar i resonemanget. Varför sägs ingenting om den Helige Ande?


Vi kristna är kallade ut ur världen. Och inte för att åter bli införda i världen utan för att vi ska utbreda Guds rike som är av en diametralt motsatt natur än världens. Vi ska akta oss noga när världen älskar oss för mycket.

Bön: Låt väckelsen bryta ut i Sverige och smälta bort allt det som inte hör hemma i Guds rike. 

Ulf - varför gör du det så svårt för oss?

Ulf Ekman kommer till Umeå nästa helg, den 12/2. Ja, jag måste erkänna att jag blev lite förvånad. Jag har deltagit i Reach out konferensen två år i rad och nu i höstas firades 10 års jubileum med Ulf Ekmans tal inspelat på video som visades i mötet. Konferenserna har varit mycket bra kan för övrigt sägas, gett andlig föda så det räckt och flödat över.

Ulf Ekmans deltagande här i Umeå ger mig anledning att än en gång titta på ett bloggutkast jag påbörjade men inte publicerade. Det hette "Ulf varför gör du det så svårt för oss?" (jag kopierar nu in detta inlägg)


Ett praktexempel på hur delad man kan bli i dagens kristenhet är Livets Ord. Många gånger har jag uppskattat böckerna som förlaget gett ut. Tidningen Keryx är intressant, även om ingen väckelse kommer så, och Europakonferenserna (som jag aldrig besökt) har ju haft enormt goda talare. Denna sommar lyssnade jag t.ex. flera gånger på Suzette Hattingh och jag förmedlade även budskapet till många andra som också lyssnade på henne. (tillägger idag även de Reach out konferenser jag deltagit i här i Umeå och Streetmission)

Samtidigt pågår katolicismens framsteg inom LO. Den blir allt tydligare. När jag vid något tillfälle inne på twitter lade ut länk till Stig Andreassons fantastiska undervisning om katolicism, så kom någon kommentar om att nivån på undervisningen inte var tillräckligt hög. 

Jesus sade: Den som omvänder sig och blir som ett barn, han skall vara den störste ibland er. 

Det är svårt ibland att se det uppenbara. Att Bibeln är en och att alla andra sidoläror och sakrament, de behöver inte Gud för att frälsa människor. Den helige Ande kan till och med hindras att verka när vi bygger för mycket och för mänskligt.

(forts idag)


Nyligen har jag även sett filmen Transformations Livets Ords förlag. När man ser den förstår man tankarna bakom att bygga stort, vinna städer, vinna ledare, vinna land. Det verkar så vist och genomtänkt. En sån plan. Bryta ner fästen i en och en stad. Få församlingslivet till att bli en dominant faktor. Inte bara en undanskymd aktivitet utan något som genomsyrar skola, arbetsliv, politik, mentalhygien och familjer. Jag har också tänkt i dessa banor. För några år sedan bara var jag en ivrig förespråkare till ekumenik. När jag läste "skrämselpropaganda" såg den otidsenlig och inskränkt ut. Jag ville inte ens på allvar befatta mig med och läsa den i grunden. Det har tagit mig flera år av gradvis uppvaknande att se hur långt det här verkligen har gått.

Och samtidigt är det så att även om Livets ord gått ännu längre än PFFS i katolicismen så finns ändå ett ärligt sökande efter sanning och efter ljus. En utveckling och ett liv där församlingen får följa "den store ledaren". Jag tror att hur stor en ledare än blir så vill varje människa ibland vara liten och kunna luta sig mot något. Där finns förklaringen till Livets ords resa. Resan ut i Europa och världen för att i Sverige hittade Ulf Ekman ingenstans att vila sitt huvud och han såg att även han blir ju äldre och vad ska hända med rörelsen.Jag är rädd för det spår som Livets ord är inne på men än mer rädd är jag för det spår som PFFS valt. Ber om förlåtelse om jag missuppfattat men i mina ögon är det pengarna och inte sanningen som styr stegen där.