onsdag 19 december 2012

Läs hela Bibeln från Eden till Patmos

Rubriken på det här blogginlägget är också namnet på en bibelstudiegrupp på facebook. Jag blev inbjuden i gruppen när de hunnit några kapitel in i 1:a Mosebok så jag fick börja med att läsa ikapp. Det är nämligen en del av vitsen att man är ikapp, d.v.s. läser samma avsnitt på samma dag. Man läser två kapitel och sedan kan man reflektera, ställa frågor, göra mindre utläggningar osv. angående det man nyss har läst. Det är en levande och fin grupp med både nybörjare och med avancerade bibellärare. Börja gärna delta du också! Vi har nu hunnit fram till kapitel 25-26 och antingen läser du allt eller så hoppar du bara in.
http://www.facebook.com/groups/431587306903561/
Inger Lindau leder gruppen.

Idag har jag reflekterat över hur tålmodig och klok Isak var i filisteernas land när de greps av avundsjuka för hans rikedom. De körde först iväg honom, de började anse honom som för mäktig och sedan när han påbörjade arbetet med att gräva upp de brunnar som Abraham en gång anlagt så blev varje brunn ett tvisteämne. Konkurrens uppstod trots att  Isak hade full rätt till brunnarna, men i stället för att tvista och få rätt i sak så lämnade han brunn efter brunn efter sig och grävde så tills dess att brunnen kunde brukas i full frihet. I Rehobot, fick han den platsen och sade: "Nu har Herren gett oss utrymme, så att vi kan föröka oss i landet."Här följer han sin far Abram/Abrahams linje. Vi minns de gånger delning skedde mellan honom och Lot, alltid gick han undan, till det som var kargt och inte såg ut att vara av värde. Vi vet också att Jesus själv förkastades, trots att han var en utvald hörnsten. (Apg 4:11)

Ofta är det så att det som världen ser ner på och ringaktar, det högaktar Gud. Det som människorna aktar för intet det är det levande templet som Herren bygger. Och redan här, i gamla förbundet, ser vi hur lydig Isak var mot Herren. Han flyttar sig, tvistar inte, gräver nytt, inviger en plats men hinner inte slå sig till ro där när Herren kallar honom vidare till nästa plats.

Bön: Tack Herre för förmånen att läsa ditt Ord tillsammans med andra. Välsigna oss alla med din Helige Andes kraft och hjälp så att vi förstår vad vi läser.