måndag 9 februari 2015

Vilken natt

Bara en timme efter det att han stått beredd att ta sitt eget liv befann han sig nu hemma i sin bostad och bordet var dukat och hans familj satt strålande och nu var han jublande glad över att han och hela hans familj kommit till tro. Och inte nog med det, de hade också på denna korta tid hunnit döpas allesammans. (Apg 16:27-33)

Men hur kunde allt detta ske så hastigt?

Jo, bakgrunden var ju den att Paulus och Silas drivit ut en spådomsande ur en flicka som flera dagar sprungit efter dem och ropat. Och när hennes herrar såg att allt hopp om försörjning var ute så släpades Paulus och Silas till torget i Filippi där de piskades med många rapp och även slängdes i fängelse. Och de låstes fast i stocken i det innersta fängelserummet samt gavs en egen fängelsevakt med mycket stränga förhållningsorder. (Apg 16:16-24)

Och, denna berättelse är så underbar på många sätt, inte minst den del där vi får veta att Paulus och Silas sjunger lovsång i denna dystra håla och att alla fångarna lyssnade på dem (Apg 16:25), och sedan skakades fängelset i sina grundvalar och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och bojorna föll av (Apg 16:26)

Fångvaktaren vaknade och fick se allt detta och stod just i beredskap att ta sitt eget liv när Paulus ropade, "Gör dig inte illa, vi är alla här". (Apg 16:28)

Och fångvaktaren, vars namn vi inte känner, tog så stort intryck av händelsen att han frågade efter hur han kunde bli frälst. Apostlarna förkunnade Guds ord för honom och för hans familj och fångvaktaren förband deras sår, lät sig döpas med sin familj och sedan satt de där i natten glädjestrålande över att ha fått lära känna Herren Jesus Kristus.

Vilken dramatisk natt. Kan du se dem vid bordet, med ljusen tända och med glädjetårar i sina ögon? Kan du se apostlarna? Trötta, med bandage, kanske blöta skjortor, vid det dukade bordet? Barnens ögon och den Heliges närvaro. Vilken natt! Och vad hände de övriga fångarna? Det får vi inte veta. Men inte är det möjligt att de låstes in under denna natt. De gick nog fria, åtminstone för den natten.

Herre lär oss prisa och lova dig under alla livets förhållanden.