onsdag 28 mars 2012

Gemenskapens pris, ytlighet

Vad är det viktiga, det som vi ska ägna vår tid till?

Ska vi ägna tiden till olika intressen? Mode, kläder, outfits, hårfärger, naglar, smycken, skor, shopping? Eller bilar, båtar, husvagnar, ägodelar? Eller möjligen heminredning, kuddar, gardiner, tyger, färger och porslin? Eller fotografering, målning, skulpturering, träsnideri, vävning, slöjd, stickning, sömnad, byggnationer?

Jag skulle kunna fortsätta listan och göra den mycket lång. Mycket av det som står på listan kan välsignas och användas i Guds tjänst, men om man gör detta i stället för det som Gud lägger på hjärtat, det är då det blir fel.

Vi som totalvägrade att betala priset för gemenskap i de sammanhang vi har tillhört gjorde det för att priset var för högt. Priset var alldeles för högt. Det skulle ha kostat allt. Betalningen som krävdes var ytlighet och om man inte är villig att betala det priset passar man inte alls in. ModeJesus, HårJesus, HeminredningsJesus, slöjdJesus, SportJesus. Jesus kan du verkligen passa in i allt detta? Känner du igen din lära?

Jag är tacksam över att jag äntligen fattat ett beslut. Jag har fattat ett beslut! Att inte betala det priset. Priset av ytlighet för att komma in i gemenskap. Jag har också gått ut ur världskyrkan och har numera inga församlingsbindningar på papper. Jag ber om Jesu Kristi blods beskydd och om att få vara delaktig i det himmelska tempel där han själv blev ratad av byggningsmästarna. Jag ber om att få vara en levande sten i det himmelska tempel som inte byggs av människohänder. Och jag prisar och tackar dig du min Herre och Gud för att du ger mig syskon och gemenskap i ditt tempel. Och vi ska bo i Herrens hus evinnerligen! I vår Herre Jesu Kristi Namn!måndag 26 mars 2012

1500 sidor - hotar inte knarkhandeln

Den 16:e april inleds rättegången i Stockholms tingsrätt mot åtta personer i rekordkokainhärvan.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5034916
Förundersökningen har tagit tre år i anspråk och är på 1500 sidor. Det kommer att bli komplicerat, så mycket är klart!

Enbart beslaget som gjordes var värt c:a 4, 5 miljarder på gatan. Och resorna hade pågått i åratal. Lyxlivet avslöjade dem till slut. Men jag blir lite bekymrad över ett uttalande från åklagare Karin Bergstrand, "Det viktigaste som jag ser det är att vi har förhindrat en oerhört stor mängd narkotika att komma ut på gatan, och missbrukas av ungdomar."

Är inte tonen en aning uppgiven redan innan hela rättsprocessen inleds? Och, vad har man på fötterna mot gärningsmännen? Sitter de med alla sina miljoner och alla sina lyxbåtar i ohotat bo? Visst är det bra att inte kokainet nådde ut på gatan - denna gång, men vi vill gärna höra mera om vad ni yrkar på!


Anderås och Lindgren vill ha fördjupning

Lars Anderås och Niclas Lindgren, PMU, skriver i Dagen 2012-03-23 om att de önskar fördjupade samtal inom svensk kristenhet vad gäller målen med arbetet. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=302939

Utmärkt! Och inte en dag för tidigt, men vad säger Anderås och Lindgren egentligen. Hur långt kan de sträcka sig för att kunna arbeta evangeliskt?

Först slår de fast att Sveriges hårda hållning är ganska unik i världen. Nästan överallt annars godkänns och erkänns kristet, evangeliskt arbete även bland icke kristna. (...) "Ska vi vända trenden och som svensk frikyrklighet utvecklas vidare i att gestalta Guds rike måste vi adressera två grundläggande problem".
1. Bryta introvert hållning och låta andligheten synas mera.
2. Sluta dela upp världen i andlig och sekulär.

Pingst har inte haft den traditionen att skilja på yttre och inre mission, evangeliskt och socialt arbete. Vi är inte skapade för ensamliv och egoism, slår de fast, och i sista stycket avslutas inlägget med önskan om fördjupad debatt.Kommentar: För det första skulle jag vilja veta vad som döljer sig bakom dessa fina ord och formuleringar? PMU är ytterst beroende av 90 % bidrag från Sida. På Sidas hemsida kan man läsa alla kriterier som ställs upp för bidragen. Hur ansökningsprocesser, arbete, målsättningar och intressenter ska kopplas ihop och hur dessa projekt sedan ska redovisas enligt i förväg fastställda schabloner där Sidas måttstock är allenarådande. Inte ett ord om Gud eller evangelium kan skådas i hela denna text. Min fråga till Anderås och Lindgren är: Tänkte ni att den fördjupade och mindre egoistiska debatten skulle leda till fler fria projekt som ska brytas ut ur Sidas bidragssystem?

För det andra skulle jag gärna vilja veta vilka barriärer som ska brytas ner och om det handlar om nya områden, för nya kompromisser på vägen?

Och för det tredje undrar jag varför ordet frikyrklighet fortfarande används? Är Anderås och Lindgren icke medvetna om förstatligandet av frikyrkorna. Vi fick inte en fri statskyrka utan vi fick ju något annat - nämligen statliga frikyrkor.

Fördjupning är bra, men problemen är inte små och ligger på många nivåer.

Bön: Jag ber dig Herre att du ska sända ut arbetare till skörden. Både i vårt eget land och i andra länder.