lördag 30 november 2013

Så sjukt Dregen!!!

Nyss satt jag och såg programmet Go´kväll på Tv1 och ikväll intervjuades Dregen om året som gått och om att det varit ett intensivt år med tre "bebisar". Bebis ett är den självbiografiska boken som han enligt media tre gånger ringt till förlaget och velat inställa innan den slutligen gick i tryck. Bebis nummer två är skivan, från vilken vi fick höra ett smakprov och slutligen bebis tre är det barn som han och Pernilla Andersson fått.
Allt detta kunde vara en solskenshistoria om inte inramningen är väldigt mörk. Sången som Dregen framförde i Go´kväll innehöll nämligen textfrasen My Lord sweet Satan!, vilken upprepades gång på gång. Idag (måndag) har jag också sett den video som hör till sången, Flat tire on a muddy road och där kommer detta NAMN upp med stora rinnande blockbokstäver över hela skärmen. Kan det sägas tydligare? 

Jag hittade också en sida där Dregens namn är länkat (dock utan förklaring, varför jag inte kan avgöra om han oavsiktligt länkats till sidan eller inte). Sidan handlar om en grupp som heter Sabbath Assembly och en skiva som heter Ye are the Gods. I undertexten framkommer det att de tillhör en sekt som tillber Satan, Lucifer och Jehova på samma gång! Jesus ses som dessa gudars emissarie. De anses inte heller vara renläriga satanister då de tillber både Satan och Jesus. De tror att Jesus och Satan ska förenas på domens dag och att Jesus ska döma medan Satan ska verkställa domen. Sekten hade samröre med bl.a. Charles Manson.
http://sabbathassembly.com/
http://www.rocknytt.net/cd/8610-sabbath-assembly-ye-are-gods-80

Men om Dregen har med denna trosinriktning att göra vet vi inte. Vad vi vet (och ser och hör) är att låtval, uttalanden, utseendet på hemsidan alla vittnar om slående likheter. Och en sak är säkert, detta blir inte något som jag fördjupar mig i. Ber till Gud att andra ska göra det! 

Och några ord till Dregen och Pernilla även om ni aldrig läser min blogg. Tänk på er riktiga bebis. Den människa som växer upp hos er och ska formas och fostras av er. Gör er fria från den här trosinriktningen. Bed till Herren Jesus Kristus och Han skall befria er, leda er och hjälpa er till en tillvaro i frihet. I vår herre Jesu Kristi namn.


Ett litet tillägg. Idag har jag svarat er som haft synpunkter. Läs gärna!

Grad av identifikation i Uppsalarättegången

Rättegången mot Uppsala läns landsting som jag tidigare bloggat om hölls i måndags och i Upplandsnytts referat från händelsen framgår det som om en stor del av rättegången handlat om identifikation av de sjuka.
http://gbajohansson.blogspot.se/2013/11/obs-viktig-rattegang-det-galler-oss.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5714197

Juristen Peter Danowsky, som företräder landstinget, hävdar att den man som åtalet gäller rimligtvis inte skulle ha kunnat identifieras annat än av mycket närstående personer eftersom ansiktet inte visades och ljuden som var inspelade inte heller på något direkt sätt var tydliga när det gäller hans röst. Därför menar Danowsky att denne mans dödskamp, vars innehåll diskuterades av sjukvårdspersonal inför kamerorna, endast kunde igenkännas av släktingar och närstående som redan visste att mannen ifråga var sjuk och vistades på sjukhus.

Clarence Craaford, Centrum för rättvisa, som uttalat sig å familjens vägnar menade däremot att det räcker ju att tv-teamet såg honom och att han var möjlig att identifiera. Tillstånd fanns inte och "de skulle inte ha travat runt inne på sjukhuset hos döende personer".

I måndags skrev också Sanna Rayman i Svenska Dagbladet en ledarblogg med titeln Skamligt Uppsala, vilket på ett tydligt sätt visar att hon tagit ställning. Raymans ledare är relativt kort och hon hänvisar till Dagens Nyheters mycket gedigna artikel (artiklar) skrivna av Maciej Zaremba, vilken jag också utgick från i mitt förra inlägg, men den innehåller en mycket intressant uppdatering där det framkommer att organisationen Centrum för rättvisa livetwittrat från rättegången under hela måndagen. http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/11/25/skamligt-i-uppsala/

När man läser twitterinläggen https://twitter.com/rattvisa framkommer det tydligt att i Landstingets slutplädering hävdas att skadestånd inte ska utgå av det skälet att uppgift om att en person har cancer inte anses vara en kränkande uppgift. Landstinget har också hävdat att regelverket fungerat bra och att inget brott skett mot vare sig Europakonventionen eller annan svensk lag.

Kärandens plädering gick i huvudsak (enligt Twitterflödet) ut på kränkningen och att tillstånd saknades, samt att skadestånd skulle utgå. Det framkommer också att Landstinget inte ens sände någon representant till rättegången utan den som närvarade var endast denne kändisadvokat Peter Danowsky som för övrigt avlönas av tv-bolaget Titan. Enbart detta faktum anser jag är en dubbel kränkning. De som är stämda är Landstinget och det gäller kränkning och brott mot sekretess. Kan man verkligen lägga ut sin sak på en advokat som avlönas av just det bolag som filmat utan tillstånd på sjukhuset? Eller de har ju haft tillstånd från Landstinget men inte från de sjuka.
http://centrumforrattvisa.se/blog/2012/03/29/anhoriga-till-patient-i-tv-serie-stammer-landsting/

Läs gärna själv och ta ställning! En dag gäller det dig eller din förälder. Skulle du vilja att ett tv-team sprang runt och filmade dig när du är så sjuk att du inte ens orkar säga nej, eller freda dig på annat sätt? Var och en som läser om det som inträffat borde tydligt och klart ta ställning i den här frågan och det borde även påtalas att Landstingets agerande även nu, fem år senare, vittnar emot dem.

Allra mest och bäst information om det här ärendet finns på organisationen Centrum för rättvisa´s hemsida. http://centrumforrattvisa.se/blog/2012/03/29/anhoriga-till-patient-i-tv-serie-stammer-landsting/ På denna sida kan man följa ärendegången från det att stämningsansökan inkom 2012-05-28 och till dags datum. Det finns även en filmad intervju med käranden, dottern till den avlidne, på hemsidan. Jag har ännu inte hunnit med att läsa alla yttranden men en genomgång av det första och sista yttrandet från Landstinget visar tydligt att i det första yttrandet känner man sig skakade, frågande och de uppvisar en viss, om än liten, öppenhet för att eventuellt ha begått ett misstag, http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/03/2012-05-28.-Svarom%C3%A5l-Landstinget.pdf , medan det sista är mycket kortfattat och endast säger att man förnekar allt och menar sig inte ha brutit mot någon konvention eller lag.
 http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/03/2013-10-17-Yttrande-Landstinget.pdf

I stämningsansökan framkommer det att de anhöriga kräver 125 000 kr i skadestånd för sitt lidande. Undrar hur mycket Danowsky kostar? Nej, det var så sant, honom betalade Titan.
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/03/Ans%C3%B6kan-om-st%C3%A4mning.pdf

Slutligen; du som sätter dig in och läser om det här fallet kommer att förstå att Danowskys argumentation kring grad av identifikation är en skuggdiskussion som vill föra bort från grundfrågan.

Ska ett tv-team springa runt i sjukhuskorridorer hos mycket sjuka och döende personer? Hos personer som inte kan ge sitt medgivande. Svaret är enligt min mening solklart: Nej.fredag 29 november 2013

De dansande andarnas skog berörde

Åter igen har jag förvånat mig själv genom att ta mig iväg till Folkets bio här i Umeå. Det som lockade mig ut ur stugan var Linda Västriks film De dansande andarnas skog. Och läser du den titeln så kanske du förvånas tillsammans med mig.

Men, jag vill gärna rekommendera även dig att se den. Det är en dokumentär om ett pygmefolk som lever i regnskogen i Kongo. Deras liv och skog är hotade och Linda Västrik som hållit på med filmen i 12 år har kommit folket väldigt nära. Utan att berätta för mycket om du också vill gå och se den så kan jag säga att filmen berör väldigt mycket. Hon kommer människorna in på huden. De är väldigt öppna om allt i filmen, både sorg, glädje och konflikter skildras närgånget.

I den här filmen talas om en helt annan Gud än vår Gud och helt andra andar än den Helige ande och Jesus och kristendom nämns inte med ett ord. Ändå ser jag i denna primitiva tro saker som vi vår kultiverade tillvaro inte klarar av att hantera. Hur sorgen till exempel genomlevs, utageras och hanteras kollektivt genom närhet, tårar och högljudd klagan. Varken män eller kvinnor, ung eller gammal värjer sig för att visa känslor av fullständig uppgiven sorg.

Men sorgen tar inte hela filmen i anspråk. Mycket bus, roliga skämt och omsorg om varandra är levande inslag i filmen om ett kollektiv som inte deltagit i samhället utanför.
http://www.folketsbio.se/filmer/filmer/1165

Och sist men inte minst: varför kom jag på att jag skulle se den?
Jo, det var intervjun i Gokväll där Linda Västrik tog både mig och programledaren Pekka Heino med storm. Sprudlande glad förklarar hon i tv-soffan att en stor del av hennes framgång hos pygmefolket var hennes "totala inkompetens". De hade så kul med henne. Hon var den som fick dem att skratta eftersom hon absolut inte kunde något om hur man överlever hos dem. Se intervjun!
http://www.svtplay.se/video/1618561/21-11-18-15Slutligen skulle jag vilja säga att om deras sorg berörde, regnskogens utplånande berörde, så berörde även de faktum att de trots nära relationer och känslomässiga bearbetningar så levde de ändå utan Gud. Det berörde kanske allra mest.

Gud, Darwin och vetenskapen

Startar kort inlägg med ambitiös rubrik. Ni som känner mig vet redan att jag inte är naturvetare och därför vågar jag mig på rubriksättningen.

Orsaken till detta nyvaknade intresse är att jag jobbar/gör arbetspraktik hos "Den förhistoriska världen" ett museum som drivs av en fristående, ideell, allkristen förening. http://www.dinosaurier.nu/
När det gäller Mats Molén och hans vetenskapssyn och arbete så presenterar han sig bäst själv eftersom jag bara hunnit läsa en bråkdel av allt material. http://www.matsmolen.se/ (jag har bara varit där i tre dagar ännu). Är man intresserad av ämnesområdet så läs gärna hans böcker eller prenumerera på tidskriften Genesishttp://genesis.nu/

Och just när jag börjat förstå några av de verkligt kluriga frågorna kring skapelse och evolution då hamnar jag mitt i ett program på kunskapskanalen som jag verkligen vill rekommendera! Men när du ser programmet, komplettera gärna det som de har som bakgrundprat, där de presenterar "vedertagna fakta" med annan läsning av andra personer. Programmet heter Finns det någon Gud? och sänds som sagt på Kunskapskanalen, nu har två delar av tre sänts och alla ligger på svt-play för nerladdning. http://www.svtplay.se/video/1621995/del-2-av-3

I programmet kommer forskare till tals från olika kunskapsskolor och bl.a. framträder flera kristna forskare. Det hävdas också i programmet att Darwin aldrig ifrågasatte Guds existens utan menade att Gud var kreatören bakom alla naturlagar, och detta skulle den anglosaxiska kyrkan omedelbart ha godtagit som troligt och en allmän kristen uppfattning blev då att naturlagarna är sköna och ett bevis för Guds existens. Men mycket har ju hänt sedan dess. Evolutionsteorin är förändrad på många sätt och det finns mycket som inte alls går att förklara med den. Vetenskapsteoretiker är hyggligt överens om att vare sig evolutionsteori eller kreationism kan betraktas som vetenskapliga teorier bl.a. av den orsaken att de inte är falsierbara. http://www.evolutionsteori.se/kreationism/vetenskapsteori/

En av de kristna forskare som medverkade var professor John Lennox, författare till Guds dödsgrävare. Han är mycket övertygande i sin argumentation, men programidén bygger på att mellan alla intervjuer presenteras en av produktionsbolagen utvald sanning som fakta, varför han i viss mån blir överkörd i sitt synsätt (i just det här programmet). Vid sökning på internet framkommer att Lennox mött och samtalat med Christer Sturmark, Humanist och i samma samtal deltar Stefan Gustavsson, credoakademin, samt Ulf Danielsson, professor. Hela tillställningen var ett samarrangemang mellan Credoakademin, föreningen Apologia och Humanisterna. http://urplay.se/Produkter/157800-UR-Samtiden-Tro-och-vetenskap-John-Lennox-moter-Christer-Sturmark

Och, just nu känns det som om man borde komma fram till poängen med hela det här inlägget. Här är det dags att säga något oerhört klokt där min tro på Gud kan ge den allra bästa förklaringen till allt, och det tror jag verkligen den kan. En dag ska vi få allt förklarat i ett nu! Det blir i himlen när alla kommer med sin skärva och plötsligt får vi klart för oss hur alla bitarna passar ihop! Men just nu här på jorden pågår denna viktiga debatt. Förut trodde jag det här inte var så viktigt men nu börjar mina ögon öppnas och jag förstår vikten av apologeter i vår tid. På alla områden och på alla nivåer. Vi måste försvara vår tro och vår kristendom eftersom om vi lämnar fältet öppet för andra krafter så växer det igen. Det är som när gamla åkrar lämnades åt sitt öde. Var och en av er som är norrlänning eller som har rest i små byar där detta hänt vet att det går snabbt. En generation av glömska så har åkern blivit skogsmark igen.

Därför ska vi inte sova! Och vi som inte är naturvetare kan i alla fall stödja dem som kämpar på det här området och understödja dem på olika sätt. Vi kan också var och en lära oss mera så att vi kan svara var och en som frågar oss om något.

Sedan ska vi aldrig glömma att den som inte orkar eller kan är lika frälst ändå. Det här är inte en individuell frälsningsfråga. Herren är hos var och en som åkallar hans namn!

måndag 25 november 2013

Behöver Gud försvaras?

För några dagar sedan blev jag av flera skäl konfronterad med en mycket stor fråga som gäller livets uppkomst och skapelsen. Som kristen tror jag på Guds ord och det innebär i praktiken att jag tror att det finns en skapare och det som är skapat har tillkommit genom Ordet. Han sade ett ord och det bara blev. Ordet innefattar alltså en intelligens (uttalandet), och ett handlande (tillblivandet). Jag tror på det så som det står beskrivet.

Men, när man konfronteras med vetenskapliga fynd och dess dateringar av dessa fynd så ser vi att mellan de olika vetenskapliga synsätten och de kristna synsätte(t/n) skiljer sig flera nollor åt i tidsangivelserna. Jorden skulle, enligt strikt biblisk modell, vara endast 6000 år. Detta tillbakavisas naturligtvis helt av vetenskapen.

Och därför finns det personer som på olika sätt försöker göra den kristna tron begriplig och förståelig även inom dessa fält. En av dessa är t.ex. Mats Molén som bl.a. har skrivit boken Vårt ursprung?: om universums, jordens och livets uppkomst samt historia, 2000. Han har också givit ut andra titlar, senast 2011, samt varit redaktör för tidskriften Genesis. Ganska snabbt ser man att den hållning som han (åtminstone) tidigare stod för har fått utstå mycket kritik och särskilt då från humanistiskt håll där kreationismen inte hålls högt. Men han har också en egen vetenskaplig sida och han driver även sedan många år muséet Den förhistoriska världen. 

Här ämnar jag dock inte att fördjupa mig i de olika frågorna kring jordens och livets uppkomst, utan snarare i en följdfråga som dök upp på google+ när jag ställde frågor i en mindre krets kring dessa svåra frågor. Det var en av mina vänner som spontant svarade på mina frågor så här: "Oroa dig inte för vad du ska svara var och en, den helige ande lägger svaren i din mun". Varpå jag lika spontant svarade att jag liksom henne inte trodde att Gud behövde försvarare, Han är ju vår försvarare, men att när nu frågorna och debatten finns sedan oöverskådlig tid och kommer att finnas till dess att Herren återkommer, så tror jag att det är vår plikt att känna till lite om detta. Åtminstone så pass mycket så att vi har hört vissa uttryck inom ämnet och kanske till och med har en uppfattning att förmedla.

Och sedan kom ytterligare en synpunkt om att frågor kring apologetik är alldeles för avancerade för att rymmas i ett så begränsat forum som en liten kommentarsruta i nämnda grupp. Och jag måste erkänna att jag fick slå upp uttrycket och det var en person (som Gud reser upp?) som försvarar tron och märkligast av allt var att vi som uttalat oss spontant och utan kunskap hade utan att vi ens visste om det rört vid en av apologetikens grunder, nämligen vara eller inte vara, där just dessa argument som vi talat om var bärande!
http://www.slef.fi/sandebudet/tb/41/ar-apologetiken-nodvandig

De flesta verkar dock ganska eniga om att "apologetik inte bara är möjlig, utan också nödvändig". Man hänvisar t.ex. till Petrus tal på pingstdagen och vissa av Jesu egna tal och härledningar. Man menar alltså att redan Petrus var apologet! Det innebär att argumentet om att "olärda män ur folket stod upp fyllda av den helige ande" inte ska förstås på fel sätt. Guds ande ingav dem vad de skulle säga men någonstans i sitt medvetande kunde de ändå plocka upp något som de tidigare känt till eller hört. I Sverige talar man ofta om Stefan Gustavsson som ledande inom apologetiken. Han driver bloggen Samtid och sanning. http://www.stefangustavsson.se/

Vill man själv läsa på och bli en kristendomsförsvarare så kan man ju börja med att läsa material på credoakademins hemsida. http://www.credoakademin.nu/ Där finns mängder av kurser och material och även nämnde Stefan Gustavssons böcker och artiklar.
http://www.credoakademin.nu/images/books/

Sedan skulle jag bara vilja nämna en bok som betydde oerhört mycket för mig som nyfrälst och tänk inte visste jag att jag läste en av de kändaste apologeterna. Clive Staple Lewis är och var betraktad som en mycket skicklig sådan och hans bok Kan man vara kristen?behandlar precis den här problematiken. I den boken gör han upp med ateism, naturalism och dualism. Han tar även upp och behandlar andra världsreligioner på ett logiskt sätt. Boken gick som radioserie i England under åren 1941-1944 och fick ett mycket stort inflytande.
http://www.slef.fi/sandebudet/tb/46/en-apologet-i-modern-tid

Slutligen skulle jag även vilja rekommendera dig att läsa den bok som credoakademin sätter som den främsta apologetiska skriften av idag. Själv har jag ännu inte läst den, men den verkar mycket intressant och är skriven av William Lane Craig och heter Till trons försvar. Boken förser, enligt förordet på hemsidan, med vetenskapliga, historiska och filosofiska argument för att förklara och försvara kristen tro. På en länk finns också möjlighet att provläsa ett kapitel och beställa boken. Vi får också av Craig veta varför kristen relativism inte håller.

Och när jag nu slutar denna (mycket) översiktliga inblick i detta fält kanske jag kan svara på frågan i rubriken. Behöver Gud försvarare?

Och eftersom Gud ordnat det så att han faktiskt har gjort sig beroende av oss människor för att föra ut evangeliet så behöver han apologeter såväl som evangelister och lärare av andra slag. Guds önskan är ju att alla människor ska nås, och kan någon räddas på detta sätt är det väl värt allt.

William Lane Craig
Obs! Viktig rättegång - det gäller oss!

Maciej Zaremba har i Dagens Nyheter vid flera tillfällen skrivit om Uppsala landstings agerande och JO:s beslut kring integritetsfrågorna som blev aktuella i samband med inspelningen av tv-serien Sjukhuset.
http://www.dn.se/kultur-noje/nar-en-doende-patient-blev-bra-tv/

Det som händer nu är att de anhöriga till en av de patienter som filmades 2007 inleder en rättsprocess mot Uppsala läns landsting som alltså är svarande i denna rättegång. Bakgrunden till detta scenario beskrivs utmärkt i DN:s artikel och man förvånas gång på gång när man läser.

1. Hur kunde avtalet komma till stånd?
2. Hur kunde detta avtal åsidosätta tystnadsplikten och patienternas rätt till integritet när de är sjuka?
3. Hur kunde landstinget så fullständigt strunta i JO:s rekommendationer?
4. Och hur kan landsting "sälja ut" sina etiska frågor till företag i andra länder?

De kärande i den här rättegången har gång på gång fått se sin döde make/far ligga på dödsbädden i TV3´s repriser. Detta är fruktansvärt egentligen. Ingen av oss går ju säker i Sverige längre. Allt är till salu. Etiken. Kroppsdelarna. Dödsögonblicken. Operationerna. Ångesten. Rädslan.

http://www.unt.se/uppsala/landstinget-infor-ratta-2723418.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5714197
http://www.dagensjuridik.se/2013/11/rattegang-om-smygfilmning-pa-sjukhus-inleds-idag-vill-att-domstolen-drar-en-grans

I Dagens juridik framkommer även att:
* Landstingets ombud betalas av Titan (tv-bolaget), uppgiften dock ej styrkt.
* Ingen av alla 37 som blivit filmade hade gett tillstånd
* Många av patienterna har varit i sådana tillstånd att de inte kunnat ingå avtal
(fler upprörande punkter finner du i artikeln från DJ)

Hur långt har vi inte kommit från kärlek och barmhärtighet när sådant här kan inträffa? Varför kan inte beslutsfattare tänka sig in i situationer av olika slag och tänka att de själva kunde vara drabbade eller en nära anhörig kunde ha varit drabbad?

Måtte Herren komma med ett uppvaknande. Trots alla organiserade hjälpinsatser som vi svenskar gör för människor i nöd så verkar våra hjärtan vara hjälplöst förstockade. Vi behöver sådan hjälp som förändrar våra hjärtan och det kan bara Herren göra. Det hjälper inte med pengar hit eller dit, vi måste få nöd för andra människor.

Bön: Herre, jag ber att de anhöriga ska få sin rätt i den här domstolen och jag ber att inget landsting ska få denna makt igen att släppa in filmteam till så sjuka människor. 

http://www.tv3.se/sjukhuset

Riktiga män och kvinnor!

Tommy Dahlman skriver både tankeväckande, djupa och roliga krönikor i Världen idag som jag vill rekommendera! Idag vill jag också prata lite om samma tema som han. Eller ska vi säga lägga till lite där han slutade.
http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2013/11/25/vart-tog-alla-riktiga-man-vagen/

Idag frågar Dahlman var alla "riktiga" män tagit vägen? Det började, menar Dahlman, "när männen i Västeuropa började utforska sina feminina sidor. Det var då bakning av blåbärsmuffins blev viktigare för männen än att lägga parkettgolv". Resten av krönikan går i det här spåret, med både allvar och ironi i tonen. En riktig man klarar de tuffa jobben, behöver inte ringa hantverkaren, äger många typer av maskiner och verktyg och vistas mera ute än inne.

Många som läser det här inlägget endast ironiskt, som (ytterligare) ett inlägg i genusdebatten, missar nog en stor del av poängen i det som Dahlman säger. Läser man detta som: "ja, det här var förr, nu vet vi bättre, nu vet vi..., och nu gör vi..., nu menar vi..., och nu fostrar vi våra barn att..., då ser man inte det jag menar vara huvudpoängen, nämligen precis det som rubriken skriver, men man kunde tillägga kvinnor också.

När tangentbordet blir mera vanligt i händerna än en bit tyg, eller när mobiltelefonen är parkerad i händerna i stället för en stickning, när hemlagad mat består av en mängd gourmettillbehör från affären, då har det väl hänt något med den "riktiga" kvinnan också. När midjan är smal en månad efter förlossning och när dokumentationen av babyn tar mera tid i anspråk än den naturliga symbiosen mellan mamma barn. En snabb googling på orden mamma och barn ger flera mammayogasidor, sedan kommer pilates och andra träningsformer, ganska långt ner kommer en sida om breastfeeding. Många mammor står på scen med både läckande och svällande bröst medan en "jämställd" pappa sköter barnet i kulissen. Vart är vi på väg?

Ytterligare mycket kunde sägas om utvecklingen. Allt var inte bättre förr. Jag är glad över internet som ger (lilla) mig en möjlighet att yttra mig i offentligheten, vilket hade varit en lång och arbetssam process för bara några årtionden sedan.

Men...för att återgå till "riktiga" män och kvinnor. Vad händer med ett samhälle där allt liksom "kryper" inåt, mot hemmets lugna vrå. Där ägget bara består av en gula och ingen äggvita. Där ingen kan eller vill göra de tuffa sysslorna, där allas händer har tunt, fint och vitt skinn. Där alla har blivit bräckliga, utom på gymmet där musklerna speglas från golv till tak. Något har hänt så mycket är klart.

Kanske kunde det hela förklaras med att den tidigare äggvitan nu omvandlats och nu ägnar sig både män och kvinnor i mycket större utsträckning åt intellektuellt krävande arbete. Nu har nivån och skärpan höjts i samhället. Nu får andra ta vid och göra det hårda jobbet eftersom vi i västvärlden håller oss på en annan nivå. Stämmer det?

Just nu sitter jag inte inne med statistik men om jag erinrar mig rätt så står, åtminstone Sverige, inte särskilt högt i kurs vad gäller utbildning och forskning. Skolan klarar inte kunskapsmål och lärarutbildningen är en av de utbildningar som alla sökande kan komma in på. Sista valet. Men för den skull ska vi inte överdriva. Vi ligger inte i botten heller. Inom vissa områden håller sig Sverige framme.

Men, om det inte är det intellektuella arbetet som tagit vår kraft och krympt våra livsområden, vad är det då? Kan det vara moralen? Kan det vara så att gårdagens män de var tysta och försagda men dagens män de står upp för sanning, rätt och moral? Och kan det vara så att kvinnorna i jämställdhetens tecken sammaledes står upp för nämnda värderingar?

HÄR kommer det som jag tycker är allvarligast! Jag har behandlat detta i inlägg efter inlägg. Var finns ledarna i dagens kristenhet? VAR? Var finns de verkliga männen och verkliga kvinnorna som kan stå upp för Kristus i en tid som vill trampa Jesu blod under fötterna ständigt. Ingenting verkar ha samma underhållningsvärde och hållbarhet i nöjesindustrin som detta! Och vi som TROR på Honom och vet att han kommit och att han kommer tillbaka, vi som tror att han dog för oss, vi som tror på att han frälst oss, vi som tror att det finns evigt liv och en helighet redan här i denna tid, vi lider av den tidsanda som uppstår när Guds folk krymper in sig i äggulan med blåbärsmuffins, mjukismän och modellmammor. Vi vill se ett folk som är på väg till himlen! Som talar om Jesus och proklamerar hans seger!

Bön: Herre låt Ledare för detta land framträda. Sådana män och kvinnor som du har behag till.