tisdag 12 november 2013

5 x regnbåge

I Bibeln nämns regnbågen fem gånger.

De tre första gångerna regnbågen nämns har alla med Noa och förbundet att göra.

1 Mos 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

1 Mos 9:14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn
(15 skall jag tänka på mitt förbund, det som slutits mellan er och mig och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv)

1 Mos 9:16 När regnbågen syns i skyn ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.

Upp 4:3 Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen.

Upp 10:1 Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld.

Regnbågen vittnar om Guds förbund som han slöt med alla levande varelser på jorden att aldrig mera sända en flod som skulle utplåna allt. Idag lever vi i ett nytt förbund som är giltigt till evig tid och där Jesu blod är grunden, men regnbågen vittnar än idag på himlen om Gud och hans löfte. Vi ser också att regnbågen visade sig i Johannes uppenbarelse kring tronen och även kring en väldig ängels huvud. 

Idag vet vi att regnbågen förknippas med något helt annat. Den har blivit kidnappad som så mycket annat, men låt oss påminna oss om att Gud har satt regnbågen på himlen som ett förbund med alla levande varelser på jorden.


Välsigna eller fördöma. Fly eller stå kvar.

1 Kor 10:18 Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.
Jak 4:7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så skall han fly för er.
2 Tim 2:22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet.tro, kärlek och frid, tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

Här ser vi tre exempel på flykt. I det första fallet gäller det avgudadyrkan. Herren vill att vi ska älska honom av hela vårt hjärta, av hela vårt förstånd och av hela vår själ. Allt i vårt liv ska tillhöra honom. Han bevakar oss till och med svartsjukt. Och, som vi vet finns det mycket i dagens samhälle som kan kallas avgudadyrkan. Pengar, makt, idoler, intressen, kroppsfixering och mycket annat. Allt som börjar ta fokus från Herren. Detta innebär inte att vi inte ska kunna hantera saker i världen, men vi ska inte vara bundna av dem och de ska inte locka oss bort från vägen.

I det andra exemplet är det tvärtom. Här ska djävulen själv fly från oss när vi står fasta. Vi vet att han går omkring som ett rytande lejon för att skrämma oss och försöka förmå några att lämna vägen, men vi vet att Guds ord håller och att Herren är trofast mot de sina så om vi står fasta kan han inte göra oss något. Lejonvrålen ekar ohörda och lejonet tröttnar och vänder sig åt annat håll.

Slutligen detta sista exempel där ska vi fly begären och då handlar det om köttets begärelse som vi alla på olika sätt dras med. Här kan vi inte fly vår egen kropp, här kan vi inte fly oss själva, utan det gäller att köttet underordnar sig anden och att vi sätter det andliga före det köttsliga. Sedan ser vi att här skrivs det "ungdomens onda begär", men i dagens sexualfixerade samhälle behöver varningen utsträckas till alla åldrar. Västvärlden av idag skyr åldrandet och alla vill ha del av ungdomens utseende, klädstil och intressen. Ingen vill längre kallas tant eller farbror och vem vill höra att hon eller han ser så gammal och vis ut? Nej, i dagens samhälle behöver alla åldrar se upp. Alla måste fly begären och sätta Herren först.

I Rom 13:13 kan vi läsa: "Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund."

Otukt är alltid synd, men dessutom är homosexuell otukt ett ytterligare steg och ett brott mot naturen.

Rom 1:27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Tidigare har jag rört vid frågan angående homosexualitet flera gånger, bl.a. i detta inlägg.
http://gbajohansson.blogspot.se/2013/05/ar-bibeln-oklar-om-homosexualitet.html

Bibeln är oerhört klar angående vår sexualitet. Kristendomen är inte sexualfientlig som vissa hävdar utan kristendomen vill skapa ramar till skydd för en drift som är svårhanterlig för många. Inom dessa ramar är sexualiteten välsignad och en viktig del av kärleken mellan man och kvinna.

Men nu kommer den svåraste delen i det här inlägget. Den del där jag funderar lite, denna gång med utgångspunkt från ett fint inlägg Torsten Åhman har gjort i sin blogg.
http://www.utanh.se/valsigna-eller-fordom
Inlägget speglar ett kärleksfullt bemötande i en församling inför en person som öppet talar om att han är homosexuell och har HIV/Aids. Mötet som sker kring bekännelsen är medmänskligt och gott och Åhman menar (med de allra flesta) att vi bör välsigna istället för att fördöma. Innesluta istället för att förkasta.

Och så svårt detta är!!! Jag har i min vänkrets exempel på homosexualitet där den formats till en kärleksfull och hållbar relation. Där man äger gemensamma värden, har bildat familj och där de har gemensamma vänner och en gemensam umgängeskrets. Och ser man på länderna som accepterat homosexulitet i ett större perspektiv så får vi ju inse att det par jag känner är inte något undantag. I nästan varje svensks umgängeskrets finns någon eller några som redan lever i etablerade former. Du hamnar öga mot öga med något som Gud säger vi ska fly ifrån och ju fler årtionden som går så vävs dessa mönster in alltmer i samhällskroppen. Då kan man ju tänka sig att Guds egendomsfolk i alla fall skulle vara en plats där saltet behåller sin sälta och att oavsett samhällets förändrade livsmönster så skulle församlingen som lever i Kristus och av Guds ord ha en bevarande karaktär, men alltfler samfund, kyrkor, ledare och kristna följer samhällsmönstret istället för Ordet.

Och, vad blir kontentan av detta? Jo, att de som verkligen vill tro på Guds ord blir de avvikande. De betraktas som fylla av "hat" trots att Gud skapat allt på denna jord så oerhört vackert och perfekt. Studera naturen, bergen, haven och sjöarna. Titta på spädbarnet och titta på årstidernas berättelse om födelse, liv och död. Allt har Gud gjort i kärlek, men vi människor vill ändå ändra på vad han sagt och vad hans vilja är. Vi vill till och med korrigera Gud ibland och säga att si eller så borde det ju inte vara, utan att vara medvetna om att det är Han som håller hela världen och dess förlopp i sin hand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varför vägrar syndaren se synden och få den förlåten i stället för att begära att Gud ska ändra sig och innesluta synden i sitt ord?

Varför skulle Jesus dö om allt skulle handla om förhandling och förändring?

Varför handlar kärleken hela tiden om att innesluta istället för att avskilja och fly ifrån det onda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bön: Hjälp oss Herre att välsigna det som du välsignar och att fly från det som du säger är ont.

måndag 11 november 2013

HBTQ-certifiering av Visby domkyrka

I tidningen Dagen kan vi läsa om att Visby domkyrka blir först i landet med hbtq-certifiering av kyrkan och deras församlingspedagog Pia Toftenius uttalar sig så här: "Jag tror det kommer att bli en trend".
http://www.dagen.se/nyheter/visby-domkyrka-forst-att-bli-pride-markt/

Bakom det här står, enligt Dagen, Regnbågsgruppen på Gotland.

Och på Gotland säger man så här: "Domkyrkan blir regnbågsmärkt, Den här veckan går Gotland i kärlekens tecken och Visby domkyrka tar täten"
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9037049

Annamaria Bauer i Gotlands regnbågsgrupp, är enligt helagotland glad och exalterad och vi får veta att certifieringen innebär att all personal ska utbildas i ämnet. Projektet är långtgående. Domkyrkan har också fått en ny ikon, en regnbågsjesus, vilket domprost Mats Hermansson tagit initiativ till.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag har tidigare i den här bloggen vid flera tillfällen berört ämnet homosexualitet och Guds tydliga och klara syn på frågan. (lättast finner du inläggen under etiketterna hbt och hbtq). De flesta kristna som verkligen läst sin bibel vet om detta och ända tiger det stora flertalet och som vi ser ovan det finns ju också de som helt har satt Guds ord åt sidan för att till och med bli initiativtagare och drivkrafter i utvecklingen mot ett normlöst samhälle.

Församlingen är Guds egendomsfolk som han har köpt åt sig med sitt eget blod. Den är dyrbar och utvald och sparad här på jorden för att vara ett salt i förruttnelsen, men ett salt som mister sin skärpa det kan bara användas för att trampas ner. Och vid en snabb "googling" visade det sig att bara för några dagar sedan klagade en annan kyrkoherde, Kent Österdahl, Sproge (Gotland), över att "respekten för kyrkorummet är borta". Hans klagan gällde dock inte hbtq-frågor, utan han beklagade sig över en stöldräd på Gotland där mängder av kyrkor bestulits. http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9036623
Vidare ser vi att det nyligen samlats namn för en "petad präst", Agneta Söderdahl, som uppges "vara mänsklig och inge hopp". http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8993214
Och denna månad har Gotland producerat ytterligare kyrkliga nyheter. Vi får veta att en "sexdömd präst inte får sitt fall prövat i Högsta domstolen". Han har hela tiden hävdat oskuld, men nämnde Mats Hermansson som nyligen kläckt snilleblixten med en regnbågsjesus, säger i denna artikel att "vi jobbar i förtroendebranschen". Högsta domstolens beslut innebär att hovrättens fällande dom ligger fast.

Ja, det här var ett litet axplock om vad som händer på Gotland just nu. Domprosten ordnar en ny ikon, en regnbågsjesus och vi har också fått veta att han jobbar i förtroendebranschen. Stiftet ska nu avgöra i hur stor omfattning den dömde prästen har skadat kyrkans anseende. Min fråga till denne Mats Hermansson är: Har du någon aning om i hur stor utsträckning du själv skadar kyrkans anseende? Och hur du sårar andra kristna?