onsdag 31 december 2014

Inte med våld

Joh 6:15 Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam.

Den här händelsen inträffade efter bespisningsundret där 5000 män blev mättade. När folket såg allt bröd som samlades ihop och det under som hade skett kom de till tro på honom. "Han måste vara Profeten som skall komma till världen!" (Joh 6:14)

Men Jesus visste att tron bara grundade sig på det under de hade sett. De ville ha brödet men de ville inte veta av honom eller Fadern som sänt honom. Därför förkunnar han dagen därpå om brödet från himlen. Joh 6:56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och människorna kunde inte alls ta till sig det här utan menade att det var ett svårt tal, "vem står ut med att höra det?"

Senare när de flesta människorna lämnat Jesus och lärjungarna står kvar förklarar Jesus mera för dem, och säger att orden är ande och liv, "det är anden som ger liv, köttet hjälper inte". Och Petrus erkänner att de inte kan gå till någon annan eftersom det är Jesus som har det levande ordet.

Men för att återgå till detta första bibelställe, så visste alltså Jesus att människorna ville göra honom till konung med våld. Det skulle betyda att någon reses till konung antingen han ville det eller inte. Folket kunde utse åt sig en konung och föra fram honom med våld.

Våldet är inte alltid fysikt, det finns annat våld, som när ord missbrukas och när maktpositioner används fel. Vi kan i bön uppleva att det pågår krig i andevärlden och allt har inte med det "onda" att göra - utan människornas viljor krockar, även med de bästa ambitioner. Men låt oss visa varandra respekt och göra vad vi kan för att inte "utvälja kungar med våld". Det för aldrig något gott med sig. Vår Kung som vi tror på, han nedsteg från sitt rike av fri vilja och allt han gjorde var av fri vilja, och nu sitter han åter på Faderns högra sida för att mana gott för oss. Det är honom vi väntar på.