måndag 6 oktober 2014

Är HERREN kär?

I kväll har jag deltagit i en direktsändning från radio Maranata, med temat, "Har du Herren kär?". Programledare var Tage Johansson och dessutom medverkade Hans Lindelöw, som för övrigt är den som oftast lett programmen innan.

Den vers som Tage använde som utgångspunkt var hämtad från 1 Kor 16:22 Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha. 

Under programmets gång framkom att det framför allt handlar om Guds kärlek, agape, som är en utgivande och gudomlig kärlek. Hans läste också ur Joh: 21, det kända sammanhanget när Petrus upprättas efter sitt fall. Tre gånger får han frågan från Herren om han älskar honom och de två första gångerna frågar Jesus om agapekärleken och får svar med filoskärlek (mänsklig kärlek), tredje gången frågar Jesus själv efter den mänsliga kärleken. Och som vi vet hade Petrus Herren mycket kär. Nu kunde han verkligen följa, när Jesus sa: "Följ mig".

I psalm 116 ser vi ett liknande exempel på en kärlek grundad i upprättelse. En fullständig upprättelse!

Lovsång för räddning ur dödssnara

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd.
Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom.
Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, 
jag kom i ångest och bedrövelse.
Men jag åkallade HERRENs namn: "O, HERRE, rädda min själ."
HERREN är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.
HERREN bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig.
Vänd åter till din ro, min själ, 
ty HERREN har varit god mot dig.
Du har räddat min själ från döden,
mitt öga från tårar, min fot från fall.
Jag ska vandra inför HERREN i de levandes land.
Jag tror därför talar jag, jag som plågades svårt, 
jag som sade i min ångest: "Alla människor är lögnare".

Hur ska jag kunna återgälda HERREN
alla hans välgärningar mot mig?
Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla HERRENs namn.
Jag vill infria mina löften till HERREN 
inför hela hans folk.

Dyrbar i HERRENs ögon är hans frommas död.
O, HERRE, jag är ju din tjänare, jag är din tjänarinnas son, 
du har lossat mina band.
Åt dig vill jag offra lovets offer, HERRENs namn vill jag åkalla.
Jag vill infria mina löften till HERREN 
inför hela hans folk, 
i gårdarna till HERRENs hus, mitt i dig, Jerusalem.
Halleluja!

Allt det här kan vi tacka Herren för. Vi får lova, prisa och tacka Honom för allt han gjort och att hans namn håller i evigheternas evighet. Det är ingen tillfällig räddning. Den gäller nu och för alltid.

I vår Herre Jesu Kristi namn.