söndag 12 augusti 2012

Ny mark

Så säger HERREN till Juda män och till Jerusalem: Bryt er ny mark! Så inte bland törnen.
(Jer 4:3)

Den här versen fick jag idag när jag besökte en vän och vi skulle ta en s.k. tumvers. Tänkte nog först att jag skulle läsa längre eller ett visst sammanhang men när jag fick versen slog det mig att detta var vad jag behövde höra!

Alla vi människor sår ut saker varje dag. God säd, sämre säd eller rent av ogräs. Det vi sått får vi också skörda, den lagen gäller mitt i nåden. Och ser vi på gåvorna bland Guds folk så ser vi att några fått den uppgiften att så i Guds rike. Att gå före, lägga frön i jorden. Andra kommer efter och ser till att  marken vårdas, att det vattnas och att det växer som det ska. Sedan kommer skördemännen och binder kärvar.
De kanske känner sig glada och stolta, de ser resultatet som såningsmännen aldrig får se. Men Gud har ordnat det så.

Och ibland är det ju så att såningsmannen går på samma åker år efter år och sår ut sitt säde. Skörden kommer, det vet han säkert, men det är inte samma glädje i såningsarbetet längre. Då säger Herren - Bryt ny mark! Så inte bland törnen.

Det vittnar om uppbrott i det personliga livet men också om nysatsningar i församlingslivet.

I Sverige börjar något nytt ta form. Vi ser dagligen hur Gud arbetar. Ny åkermark! Han skapar mark där ingen trodde att det fanns förutsättningar. Till och med öknen kan blomma.

Bryt ny mark. Fram med plogen. Gå på djupet i folksjälen.

Bön: Jag ber dig Herre att du ska bryta ny mark i det här landet. Sammanför de källådror som är friska och lämna törnena.