lördag 7 juli 2012

Jesus, du är min styrka!

Det var ett tag sedan jag skrev något här inne på min blogg.

Idag vill jag hylla Herren. Det ska vi göra varje dag. Herren är alltings upphov och skapare och han är alla goda gåvors givare!! Vi ska älska givaren och inte gåvorna i första hand, men visst är det lättare med lovsång när vi med våra ögon ser bönerna besvaras. När vi ser, känner och upplever att Herren tar hand om oss, att han har omsorg, att han tröstar, hjälper och bär.

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=VFjbCA4RLJY

Lyssna noga på denna kända lovsång, gärna flera gånger. Tänk på innehållet. Tänk också på att Herren vill bo i ett tempel som inte ska delas med avgudar av något slag.

Bön: Jesus du är min sköld och min styrka. Jag vill att du ska bli upphöjd i vårt land.

måndag 2 juli 2012

Om tro och synd

Vad är synd?

Allt som inte sker i tro är synd, och det är den bästa definitionen tycker jag. Hur svårt är det inte att tro? Jesus visste om denna, vår mänskliga svaghet, så han sa, om ni bara har tro som ett senapskorn så räcker det.

Vad är det då vi ska sätta vår tro till?

Jo Guds ord, och att Ordet blev kött och tog sin boning mitt ibland oss. Att han dog för oss, att han uppstod för oss och att han fortfarande lever och att den Helige Ande är verksam på denna jord idag i och genom alla dem som tror.

Det betyder ju i praktiken att tillit skapas mellan trossyskon och skulle man se detta som ett barn, så finns det ju en underbar tanke i detta, "en tro, ett dop, en Herre", "vi tillsammans är Kristi kropp". Men vi vet ju alla vilka stora skillnader i tolkning och tro som har utvecklats bland människorna. Det är ingen enkel sak att tro likadant som sin broder eller syster. Någon har tagit mera fasta på någon del i Bibeln och andra har tagit fasta på andra. Vissa har utvecklade och månghundraåriga system där "fäderna" har svårt att se vad som är mänskligt och gudomligt. Allt är så invävt i varandra och utrymmet för förnyelse och förändring är mycket litet.

Som medlem i en församling tillhör man skaran får som ska ledas. Och vår uppgift är att underordna oss ledarna. Men om man inte kan sätta sin tilltro till de val som de gör för församlingens räkning, och om man även försöker påverka ledarna utan att lyckas, vad är det då som återstår?