torsdag 1 november 2012

Älska Herren din Gud

Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv.

Kärleken till världen och till det som ögonen begär kan ibland förblinda oss så att vi inte är helhjärtade för Gud. Vi kan blanda ihop människokärlek och den kärlek som Herren ger och vi kan hamna i det läget att vårt förstånd agerar "kärlek" efter utilitaristiska principer i stället för att lämna över allt och lita på Honom som har skapat, levat, dött och uppstått för oss.

Vi Människor vi är så säkra på allt. Vi behöver bara mer teknik, mer vetande, mer utveckling så ska vi klara av allt, men när människan ställs inför stormar, inför översvämningar, svält, katastrofer och sjukdomar - ja, när människan står ansikte mot ansikte med döden då är vi små. Många söker då efter "en högre kraft" - något att hålla sig i. Och Gud Fader Jehova som manifesterats i sin älskade son Jesus Kristus är mycket god. Vi har fått höra många, många vittnesbörd av dem som "dött" och återvänt till jorden. De vittnar om ljus, om valsituationer och om en kärlek så ofattbart stor att det var svårt att möta jorden igen. Men att dessa vittnesbörd talar om nåd, det innebär inte att vi ska leva våra liv i världen för att tänka att "allt ordnar sig nog ändå". Vi ska söka Guds rike här och nu! Sök först Guds rike så ska allt det andra tillfalla er.

Att älska Herren vår Gud av hela hjärtat, själen och förståndet och sin nästa som sig själv skulle vara fullständigt och totalt omöjligt för en människa att göra utan den Helige Ande. I vårt inre är människan inte god. Vi strävar och sliter och vi håller på med egoistiska och själviska motiv, men den Helige Ande kan inte vara självisk. I sin natur är Anden utgivande, god och kärleksfull. Så den som låter sig fyllas av Ordet och Anden kan närma sig tronen med full tillförsikt. Jesus Kristus, den förstfödde bland många bröder, är ständigt närvarande på Faderns högra sida för att mana gott för oss.

Vi kan närma oss Honom som skapat allt och han som är allseendets Gud. Han som Ser, Vet och Känner oss. Men inte nog med det - vi får kalla honom broder och vän. Han är förstfödd. Han gick vägen i fullständig lydnad. Vi ska också lyssna, lyda och gå dit Herren sänder oss.

Herre på ditt ord...så gjorde lärjungarna många saker. Herre på ditt Ord gör vi ännu många saker. Lär oss att inte gå på slentrian utan att vi söker dig i Ordet.

http://www.youtube.com/watch?v=DnI4ys0R9sU

Bön: Herre jag tackar, lovar och prisar dig för att du har banat en väg för oss.