torsdag 27 november 2014

För evangeliets skull

Mark 10:29 Jesus sade: "Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull (30) utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. ¨

Vi följer inte Jesus, vår Herre, för gåvornas skull, men vi vet och får ofta erfara att han verkligen håller sina löften. Allt förses vi med när vi följer honom. Hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar. Ingenting ska fattas oss.

Mark 10:45 Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

I det tjänandet kan vi ibland få uppleva brist, men vi vet och förstår att Hans hand är med i allt.


måndag 24 november 2014

Hanne Kjöller om skolplikten

2014-11-22 skrev Dagens Nyheters ledarskribent, Hanne Kjöller en artikel med rubriken: Extremisterna som håller barnen hemma.

Artikeln var i sin helhet riktad till en mycket smal grupp. Gruppen den riktades mot var min egen hemförsamling, Maranataförsamlingen i Stockholm. Den var särskilt riktad mot barnfamiljerna och den hemundervisning som församlingen bedrivit i många år i Pilgrimsskolan.

Kjöller inleder sin artikel med frågan: "Visste ni att det finns barn i Sverige som aldrig sätter sin fot i den svenska grundskolan?" Sedan berättar hon att själv visste hon ingenting om detta förrän hon informerats av Stockholms kommuns förra skolborgarråd, Lotta Edholm.

I slutet av sin artikel går Kjöller igenom lämpliga och eventuellt möjliga "straff" till dessa som underlåter att låta sina barn gå i den svenska grundskolan. Kan högre viten vara en bra metod? Eller kanske kan samhället omhänderta barnen i stället?

Alla dessa frågor reser Kjöller utan att ha tagit reda på något om undervisningen eller vad föräldrarna anfört för skäl för att hålla barnen hemma från svenska grundskolan. Hon har aldrig besökt församlingen och så vitt jag vet heller inte varit i kontakt med någon här. Kjöller har dessutom med största säkerhet inte heller läst på eller tagit reda på något om hemundervisning och att det idag är den absolut snabbast växande undervisningsformen. Fördelarna med och resultaten av hemundervisning är slående! (Men jag själv, som skriver denna blogg har tyvärr inte själv undervisat mina barn på det sättet då jag inte var med i församlingen på den tiden mina barn gick i skola.)

Föreningen Rohus verkar för hemundervisning och önskar flera förändringar i samhället där det ska möjliggöras istället för förbjudas. Berno Vidén har skrivit mycket om hemundervisning och dess fördelar genom åren. Hans Lindelöw har även han mycket information i ämnet.. Ja, för den som verkligen vill ha information finns det mycket att läsa och ta reda på. Det hade varit önskvärt att DN:s ledarskribent haft det omdömet och intresset.

Kjöller avslutar sin artikel med att ställa skolplikten mot föräldramakten.

Och, det borde fler göra! Som förälder är du ansvarig för ditt barn, men samhället fostrar ditt barn större del av tiden än du! Ditt barn matas med information som är direkt olämplig för barn att höra och om det finns föräldrar som verkligen vill ta hela ansvaret för sina barn och fostra dem som kristna, då kallas de "extremister" och blir behandlade som brottslingar och påförda viten.

Nu ber jag dig Hanne Kjöller att du tar reda på mera fakta om hemundervisning och sedan sätter dig ner och skriver en bättre artikel nästa gång!

Därefter lyssnade Gud

Ibland kan det hända att vi upplever att något står emellan oss själva och Gud. Gud lyssnar inte som förut, eller är det vi som inte hör som förut?

I 2 Sam 21 läser vi om en hungersnöd som varade i tre år och som föranledde David att söka Herrens ansikte. Herren svarade honom: "Detta sker på grund av Saul och hans blodbefläckade hus, därför att han dödade gibeoniterna."

Gibeoniterna hade från början lurat till sig välsignelsen från Josua, som var Herrens sändebud. De klädde ut sig i slitna kläder och skor, hade utslitna vinläglar och spruckna skor. De påstod sig ha rest från ett avlägset land och de hade kommit "för Herrens, din Guds skull." (Jos 9:3-14)

Jos 9:15-20 Och Josua lovade dem fred och ingick förbund med dem att de skulle få leva, och menighetens furstar gav dem sin ed. Men när tre dagar hade gått fick de höra att männen var deras grannar, ja, att de bodde mitt ibland dem. Då bröt Israels barn upp och kom på tredje dagen till deras städer, dessa var Gibeon, Kefira, Beerot och Kirjat-Jearim. Men Israels barn angrep dem inte, eftersom menighetens furstar hade hade givit dem sin ed vid Herren, Israels Gud. Men hela menigheten knotade mot furstarna. Då svarade alla furstarna hela menigheten: "Vi har gett dem vår ed vid Herren, Israels Gud. Nu kan vi inte röra dem. Så här ska vi göra med dem: "Vi ska låta dem leva, så att inte vreden kommer över oss på grund av den ed vi gav dem."

Och nu många år senare när David söker Guds ansikte för att få ledning kring den långa hungersnöden får han svaret att det beror på att eden till gibeoniterna brutits. Många av dem dödades av Saul.

2 Sam 21:2 Då kallade kungen till sig gibeoniterna: "Vad skall jag göra för er? Och hur skall jag bringa försoning, så att ni välsignar Herrens arvedel?

Här kopplas på ett mycket konkret sätt hungersnöden och den uteblivna välsignelsen till gibeoniterna. Det folk som en gång lurat till sig välsignelsen av Josua och furstarna i menigheten. Det folk som alltsedan dess tjänat som vedhuggare och tjänare till israeliterna. Nu skulle de plötsligt begära en upprättelse för de dödade gibeoniterna. De säger att de inte vill ha någon ekonomisk ersättning och inte vill de heller döda någon israelit, men de begärde sju av Sauls söner, att de skulle utlämnas till dem för att "de skulle hängas upp inför Herren, i Sauls, Herrens utvaldes, Gibea".

Och så skedde det också.

Alla dessa som utlämnades nämns vid namn och deras ben återfördes senare och Saul och hans son Jonathan begravdes i Benjamins land (2 Sam 21:13-14).

..."Man gjorde allt vad kungen befallt. Därefter lyssnade Gud till landets bön.

Bön: Käre Herre nu ber vi dig i Jesu namn att visa oss hur vi kan agera för att öppna himlens fönster över dagens församlingar!