måndag 9 juli 2012

I eller utanför världskyrkan?

Jag tycker att det är så svårt att bryta sig ur sammanhang där man har så många älskade vänner. Många som är långt mer helgade och "bra" än jag är. Många som jag har mycket att lära av, om man öppnar skattkistan och lär känna en efter en.

Men är det möjligt? När man har fått ljus över en sak och inte rör sig i rätt riktning - kan då Gud välsigna relationerna på den gamla platsen? 

När jag var nyfrälst hörde jag en sång "Innanför eller utanför". Den skrämde mig lite, eftersom jag tänkte - ska man gå efter hur inne man är i församlingen, i Gud, i sin personliga tro eller i Guds ande. Jag blev alltid lite osäker av den sortens budskap. 

Jesus gick ju utanför lägret. Dog utanför lägret. Uppstod utanför lägret. Allt gjorde han utanför så att vi ska kunna vara innanför (församlingen). Men församlingen ska ju dela Kristi smälek och förföljelse. När församlingen går in under världens ande, då är den ju inte längre exklusivt under Jesu Kristi helige ande.