onsdag 16 juli 2014

En hälsning till Guldkalven

Kära Guldkalv!

Jag upplever att jag måste sända dig några rader så att du förstår varför jag inte längre ägnar dig någon uppmärksamhet.

Jag förstår till fullo att du är sårad. Du som givit så många löften och utfästelser. Ingen kunde heller ha mer glans än du. Så ädel och dyrbar! Värdefull på allt sätt.

Men du förstår mig kanske bättre om jag säger att jag tillhör en annan. Han föddes i ett stall och fick lida mycket smälek och förföljelse. Han samlade skaror som du, eftersom han talade med makt och auktoritet och det var liv i hans ord.

Honom tillhör jag.