lördag 30 juni 2012

Nolla

När man håller på att flytta och ser alla minnen som finns kvar. Kläder, leksaker, gosedjur, ja, det är nästan hur mycket som helst. Då hamnar man även i det läget att man summerar lite i sitt liv. Och vad får jag fram för tal just nu: Noll! Noll, noll, noll, så många drömmar och så mycket ambitioner, vad är kvar, NOLL.

Men så drog jag mig till minnes en twitterstatus som Peter Younggren (Ljunggren) skrivit ibland, noll+Jesus=Allt! Det ger hopp!!!

Mitt i all rensning hade också mitt gamla guldkors hamnat i en soppåse. Där låg det och blänkte bland bråten. Och då tänkte jag på att korset det ska aldrig mista sin kraft och vår status här på jorden är inte det viktigaste utan det viktigaste är att vi är på rätt väg.

Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.

I Kristus har vi faktiskt allt.


torsdag 28 juni 2012

Fiske

Fiske kan betyda en hel del saker. Först och främst tänker man ju på ordets rätta betydelse - att fiska är att med olika slags metoder försöka fånga fisk. Det var också yrket på flera av Jesu lärjungar, men när de mött Jesus ändrades yrkeslivet. Jesus sade: "Frukta inte. Härefter ska du fånga människor."

Frukta inte! Jag inser att Jesus behövde säga de orden. Vi oroar ju oss så ofta över vad vi ska äta och hur vi ska klä oss och hur i all sin dar vi ska få tag på tillräckligt med pengar och hur vi ...(?). Listan kunde bli mycket lång. Jag förstår om Petrus blev rädd, jag förstår hans fruktan. Lämna näten, lämna försörjningen! Det var ju otänkbart. Han hade säkerligen omsorg om fler människor än sig själv och här står en  man och säger: "Följ mig", han säger också att han inte ska frukta och Petrus märker snabbt att det ligger en fasthet i orden. När Jesus säger - frukta inte- så inger han Petrus ett lugn, han förstår att här han att göra med någon som vet vad han talar om, någon som kan säga dessa ord och verkligen ha full täckning för vad han säger. Och sedan detta att han ska fånga människor!

I Matt 13:47 ser vi att "himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fiskar av alla slag". Alla dessa olika slags människor som ska fångas är födda så olika, så fullständigt olika. De är män och kvinnor, unga och gamla, de har olika nationalitet och kynne. Vissa är "goda" av födsel och ohejdad vana medan andra får föra en kamp med sitt sinne och sitt kött hela livet.

Men vi kan ju också fiska efter annat än människor till Guds rike. Vi kan fiska efter ett avbrott i vår vardag och se om vi får reaktioner på inlägg av provocerande slag mitt i sommaren. Det gjorde Daniel Grahn när han idag i Dagen skrev om ekumeniken som kärlek och där han till och med uppmanar oss att "sluta gäspa åt ekumeniken". http://www.dagen.se/opinion/ledare/sluta-gaspa-at-ekumeniken/

Rubriksättningen i sig är ju provocerande om man likt  mig ser de övergripande ekumeniska, politiska och ideologiska världsalternativen som en uppbyggnad av "vilddjuret" som ska bedra så många. Vi har redan sett så många tecken med EU, med stora ledare som har religiösa rådgivare och i de kristna råden där en stor del av Bibeln anses vara inaktuell. Visst kan då en gäspningsrubrik få den trötte att sluta gäspa och ta tag i datorn eller pennan och skriva.

Jag förstår inte alls hans mål med skrivningen. Vilka ska fångas och varför? Är syftet att ekumeniken ska breda ut sig allt mera? Är det ett kärleksbudskap? Eller handlar det om att bryta tristess mitt i sommaren?

Bön: Herre, jag ber dig att du ska uppenbara dig i detta land. Led oss Herre Jesus.