söndag 19 juli 2015

Jag är dörren - jag är porten

Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren in till fåren.
(Folkbibeln 1998)
Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: "Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. 
(Folkbibeln 2014)

I Johannesevangeliets 10:e kapitel hör vi Jesus undervisa om den gode herden. Han börjar med att säga att herden går in genom dörren och dörrvaktaren öppnar för honom. Fåren följer honom också eftersom de känner igen hans röst. Skulle en främling komma så följer de inte eftersom de inte känner rösten. Den gode herden känner alla sina får vid namn och kan kalla på dem var och en individuellt. Sedan säger han detta, jag är dörren, eller som det nu står i 2014 års översättning, jag är porten.

Jesus fortsätter sin undervisning genom att säga att alla som kommit före honom varit tjuvar och rövare, och fåren har inte lyssnat till dem (Joh 10:8). Sedan fortsätter han med att förklara ytterligare vem han är.

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 
(Folkbibeln 1998)
Joh 10:9 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 
(Folkbibeln 2014)

Jesus är vägen, han är också dörren och porten. Den som går genom honom blir frälst och han är enda vägen till frälsning. Det är en viktig sanning att påminna sig om i vår interreligiösa samtid. Många tycker i mångk(ulturalismens och postmodernitetens tid att det är ett för stort anspråk han gjorde - vår Jesus. Många vill idag säga att det finns fler vägar, och andra säger att det finns ingen väg, men vi säger: "Det finns en väg, det finns en dörr, det finns en port. Hans namn är Jesus Kristus."

Därefter berättar Jesus om tjuven och hans ärende. Han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och det känner vi också väl till. Han stjäl, han slaktar och har dödar -rakt framför oss idag. Vi ser bland annat IS och Boko Harams härjningar. Nu senast dödades bedjande människor i Niger. Vi känner också till att fienden är en mästare i förförelse, och att det finns mängder av människor som låtit sig förföras av falsk regnbågsglans i tron att det handlar om kärlek. Men det finns en äkta regnbåge, ett löfte som Herren satt i skyn för att visa sitt förbund med människan och det finns en äkta regnbåge även vid tronen.

Upp 4:2-3 Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. 
(Folkbibeln 2014)


Halleluja! Denne underbare är det som är dörren, porten. Denne Jesus som sitter på tronen. Samme Jesus som föddes i stallet. Stallet utan fägring.

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
(Folkbibeln 1998)

Jesu ärende är att ge liv. Ge liv, liv i överflöd. Ge evigt liv också. Ge oss ett liv som gör att vi lever om än vi dör. Halleluja!

Joh 11: 25-26 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om än han dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?
(Folkbibeln 2014)

Jesus är inte bara dörren, porten och vägen. Det är han som själv är den gode herden. Han som leder oss till bete och ser till att fåren har allt vad de behöver.

Joh 10: 11-12 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 
(Folkbibeln 1998)

Om det här bibelstället skulle man kunna säga mycket. De flesta församlingar har anställda herdar, förkunnare, pastorer och diakoner. Och egentligen kan vi inte säga att det är något fel eftersom vi vet att ordet säger att arbetaren är värd sin lön, och alla ska ju ha något att leva av. Man måste betala sin hyra och sin mat och sedan kommer andra behov som vi har. Men det finns även de som tycker att evangeliet gavs fritt och ska spridas fritt. John Nelson Darby utträdde 1828 ur den engelska statskyrkan och påbörjade 1831 ett stort reformarbete i statskyrkan. Så småningom tog han helt avstånd från statskyrkan och även från kyrkan som helhet och institution. Han hävdade att alla hade samma rätt att predika evangeliet och han gick även emot den traditionella församlingstanken och menade att endast mindre grupper var av godo. I dagens samhälle skulle de flesta ha svårt att efterfölja Darby´s syn på det kristna livet. De flesta av oss tycker det är väldigt fint att få bibelordet utlagt för oss och att någon annan i församlingen sköter det övergripande. Men vi får ta oss i akt. Vi är själva ansvariga för vårt kristna liv. Det kan vi inte föra över på andra. Jesus är den gode herden som gav sitt liv för fåren. Och vi vet att det offret är giltigt i evigheters evighet i himlen och på jorden, men vi har också en mästare som sa att vi inte ska förvänta oss att det ska gå bättre för oss än för honom. Därför måste också vi ge vårt liv för fåren.

Joh 10.14-15 Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. 
(Folkbibeln 2014)