fredag 10 januari 2014

Hör dotter, se och lyssna!

Hör dotter, se och lyssna!

Glöm ditt folk och din faders hus!

Låt konungen ha sin glädje i din skönhet.

Hör dotter, ja lyssna, lyssna till Herren, ditt huvud, han som kallat dig. Lyssna i ditt hjärta. Var stilla och inse att han är den som skapat dig. Dottern, församlingen, Guds utvalda och dyrbara ädelsten här på jorden. 

Glöm, ja, glöm, glöm inte bara din faders hus, utan glöm allt som ligger bakom dig. Glöm dina nederlag och framgångar och se på Herren, han som vunnit seger. Jesus Kristus!

Och låt, ja, låt, Konungen ha sin glädje i din skönhet! Konungen gläds åt en ren församling. Hans hjärta fröjdar sig när han ser på oss och när han ser att vi lyssnar och glömmer, och när vi låter honom få glädja sig över oss. 

ty han är din herre, för honom ska du falla ner. 

För Herren kan vi falla ner. Falla ner, inte i druckna, utan vakna, inte utarmade, men rika, inte förlorare, utan vinnare. Vi kan skatta oss lyckliga som har en Herre, en konung, ett huvud.

Församlingen är så dyrbar för Herren. Han har gett sitt liv för oss. Därför är det minsta vi kan göra för honom, att låta honom ha sin glädje i oss. Han gläds när han ser sitt folk, renade och med lyfta händer och i barnslig förtröstan och tillit veta att han som begynt ett gott verk också för det till full seger!