tisdag 11 mars 2014

Hörnmarks nya framgångsrecept

Nedan presenterar jag Pelle Hörnmarks senaste blogginlägg. Här reflekterar han den 9:e mars i år om hur han ser på pingströrelsens framtid. Som många känner till har oron varit stor bland många över utvecklingen en lång tid. Kära vänner, låt oss läsa hur Pelle Hörnmark ser på saken. Jag kommer att lägga in kommentarer på några ställen.

En liten stor värld
BLOGG | 09 MAR 2014

Senaste veckan har jag blivit tydligt påmind om att pingströrelsen är en världsvid internationell gräsrotsrörelse.
Förra helgen predikade jag i Sävsjö. Mellan två lovsånger så tog en man mikrofonen och berättade om en dröm. Han drömde om en hängiven afrikansk församling. Hans tolkning var att vi i Sverige behöver mycket mer av den hängivenhet han sett i drömmen.
Kommentar: Nyckelorden är världsvid, lovsång och hängivenhet, samt dröm.
 En äkta smålänning lever i sina drömmar med i afrikanskt församlingsliv. Samma dag på eftermiddagen hade jag förmånen att predika i SOS Evangelical Church i Stockholm. I en vacker sal på Norra Latin möttes jag av en mängd nationaliteter som firade gudstjänst. Urstockholmare tillsammans med afrikaner, sydamerikaner, några jänkare och asiater. Hängiven lovsång och tvåspråkigt. Varmt, internationellt, evangeliskt, andligt och kyrkkaffe på Coffee by George.
Kommentar: Nyckelorden är hängiven lovsång, tvåspråkigt, varmt, internationellt, evangeliskt, andligt, samt det jordnära ordet kaffe.
 Sedan tre dagar i Hannover där jag träffade ledare från hela Europa. Ledare från Ryssland, Rumänien, Moldavien och länder med nära relation till Ukraina berättade om sin oro. En pastor berättade om sitt besök i Kiev förra veckan. Han stod framför oss och kunde inte hålla tårarna tillbaka när han berättade om vad Kievborna levde. Han berättade också om insamlingar till lidande och hur de lokala pingstförsamlingarna var med i hjälparbetet "There are prayer and Christian psychological help tents provided at Maidan Square by the church," berättade han. "The gospel was preached at the main stage. I truly admire Ukrainian Christians and our Pentecostal brothers and sisters for their wisdom, sacrificial ministry, and for standing tall in the face of evil." "We personally went to Maidan, fortsatte han. "The view was horrible. The destruction was beyond my ability to describe. The place was full of tents, barricades." "My visit to Ukraine was a deep, emotional shock"I visited every place where the innocent civilians were killed by snipers. …I do not think anybody can understand the character of Ukrainian problems without seeing Maidan. It was against the corrupted government, nothing else. I saw nothing nationalistic there, especially no signs of hatred or aggression towards Russian people."
Förmånligt och uppfodrande. Att vara med i en världsvid rörelse som lever mitt i händelsernas cemtrum och gör sitt yttersta för att lindra lidande och predika hopp mitt i förtvivlan. En liten stor värld.
Kommentar: Nyckelorden, världsvid, lidande, tårar, delaktighet, hopp, förtvivlan. Händelsernas centrum. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texten ovan har ingenting övrigt att önska. 

1. En sann ledare förmedlar en dröm
2. En sann ledare förmedlar att drömmen lever genom egen och andras hängivenhet.
3. En sann ledare finns med i internationella sammanhang, men kallar sig gräsrot.
4. En sann ledare är inte bara med i händelsernas centrum och dricker kaffe, han delar också lidandet med utsatta människor i andra länder. 

Han är inne, han är jordnära, han är hängiven!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtidigt säger Hörnmark i tidningen Dagen att han är "skönt att det blir tydligt med paret Ekman". Han säger också: "jag har stor respekt för hans hjärta och hans vilja att tjäna Herren". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hörnmark har även forsättningsvis  en framträdande roll inom Sveriges kristna råd. Han är en av tre ordinarie ledamötet i "frikyrkofamiljen". Ett exempel på vad Skr arbetar med är religionsteologin, där man bl.a. ställer frågor om andra religioner och frågar sig: Tror vi på samme Gud? Skr:s styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med dessa frågor. 

Kommentar: Och  jag funderar på hur det kan gå till att Pingströrelsens ledare kan sitta med i ett sådant sammanhang och ta ett sånt beslut. Det är ganska långt ifrån den känslomättade ledaren ovan, som tryckte på hängivenhet, drömmar, internationalisering, värme, gemenskap, delade erfarenheter, känslor, tårar och uppoffringar. 

Vi kan också se på samma sida att den praktiska sidan av ovannämnda arbeta ska utföras genom religionsdialoger. "Man brukar tala om fyra olika sorters möten mellan människor av olika tro".

Dessa möten är, enligt Skr, "a. gräsrotsdialog, när man möts naturligt i vardagen, b. humanitär dialog, när man tillsammans gör olika samhällsinsatser, c. teologisk dialog för specialister som ofta är verksamma vid universiteten, d. den religiösa erfarenhetens dialog, där man möts i mediation och bön, ofta i form av utbyten mellan klosterfolk."

Dialogerna ovan verkar harmlösa, men när vi sätter dem i sitt sammanhang, att man till och med börjar fråga sig om alla gudar är en och densamme, då inser vi att det inte är så harmlöst som det verkar. Ändå har Pingst under Hörnmarks ledning tagit stora steg in i ett fördjupat ekumeniskt samarbete. Förändringen av "gamla" pingst är påtaglig och samtidigt görs försök att hålla massorna varma genom glada ledare som ingen kan eller får reagera på. Ledare vars innehåll ger intryck av en rörelse i framkant. 

Kära vänner, det är dags att se över Kristna rådet verksamhet. Har du inte läst Charta Oecumenica så är det hög tid. Den antogs 2001, och Pingst gick in 2007. Läs också inställningen till Israel och till andra viktiga frågor som har med vår tro att göra. 

För visst vill du instämma i vad Jesus Kristus själv sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Och visst tror vi på att detta är sant? Tror vi detta så omöjliggör det samarbetet som pågår inom Skr.