måndag 11 februari 2013

QX-Gay-tolkningsföreträde!

FHI:s fjolårssiffror angående hälsa visar (precis som undersökningar tidigare visat) att homosexuella har mycket mera problem med droger, alkohol och tobak än andra.
http://www.qx.se/samhalle/22076/narkotika-och-alkohol-vanligare-bland-homosexuella

* Cannabisanvändning är fyra gånger vanligare bland homosexuella och bisesexuella
* Rökning är dubbelt så vanligt
* Och en av fyra (25%) har ett alkoholbruk som kan vara skadligt

Ulrika Westerlund, RFSL:s ordförande säger att det även ser likadant ut i andra länder.

Och sedan ges de själva som grupp tolkningsföreträde och ska uttala sig om orsaken till dessa siffror.

Orsakerna som utpekas är, enligt Westerlund, att de "miljöer" som erbjuds homosexuella att mötas på är fester och pubar och där cirkulerar mycket alkohol. Christian Möllerup, vice ordförande, menar att hatbrotten också har sin betydelse.

Hela tiden detta tolkningsföreträde! Alltid är allt samhällets fel. Ingen förklaring landar på livsstilen, antal partnerbyten osv. Allt beror alltid på andra.

På samma sätt hyllas också Jonas Gardell. Först som hedersdoktor och sedan på QX-galan nyligen halvdeles utnämnd till "drottning" och belamrad med priser och hjärtknipande tal av kronprinsessan Viktoria.

Viktoria menade att vi ska torka varandras tårar. Mycket god tanke, men med vilken rätt kan Gardell få breda ut sig i bästa sändningstid i kanal efter kanal och sprida sitt budskap.

* Först gav han ut böcker om Gud och gjorde anspråk på en "ny" Gudsbild.
* Sedan kom böcker om Jesus, och vi fick höra om en "ny" Jesus.
* Nu kommer böcker om 80-talet och Sverige har begåvats med en fullständigt ny nutidshistoria med tolkningsföreträde Gardell.

Han är omringad och kringgärdad av staten, lagen, svt och samhället. Stackars den som "minns" något annat! Som kanske minns sanningen. Att de siffror vi ser ovan är betydligt mindre alarmerande än de siffror på livsstil som fanns på 80-talet. Att de handskar som tårarna torkades med satt på händerna på en av samma stat anställd person som tog vård om sjuka. Att de av hänsyn till sitt liv och sina nära och kära föredrog att leva kvar på jorden och inte drabbas av dödlig smitta.

Det är inte många som vågar läsa Guds ord så som det står idag. En av de få modiga heter Berno Vidén. Han har i Radio Maranata talat kring detta i ett inslag som heter Kunglig gaygala.

http://maranata.se/2013/02/10/radio-maranata-kunglig-gaygala/