lördag 14 oktober 2017

Manifestation mot mörkret

Idag har jag deltagit i en stor tyst manifestation mot människohandel. Manifestationen pågår i många stora städer världen över och vi fick se många exempel på att det uppmärksammades när vi gick fram i vårt långa led. Allt var så välorganiserat, trafiken hölls på plats, fotgängare väntade tåligt, medan vissa tog sig igenom i de små öppningar som fanns i ledet. På något sätt blev vandringen för frihet en konkret påminnelse om ofrihet för alla dessa som hindrades en kort stund mitt i Stockholmstrafiken. Men offren för människohandeln är mycket mera ofria än så, för många handlar det om rent slaveri och de flesta säljer sex. FN har definierat människohandel/trafficking så att det innefattar väldigt stora grupperingar som befinner sig i olika grader av ofrihet.

Det som känns märkligt med denna tysta demonstration är att vi inte ser någon motpart. Fienden är så att säga helt osynlig. Det går inte debattera eller föra fram någon åsikt till någon som är för människohandel eftersom en sådan åsikt aldrig blir offentlig. Polisen Simon Häggström som gav oss information innan marschen gav en dyster bild av utgångsläget och av framtidsbilden. Han menar at problemet bara eskalerar, att vi har mer handel att vänta och att väldigt få fall avslöjas och att ännu färre blir fria från slaveriet. Det är också känt att trots att vissa fall ändå anmäls så leder de nästan aldrig till åtal. Docent Märta Johansson, Örebro universitet, har granskat anmälningarna och bl.a. funnit att trots att polisen i Stockholm gör ett gott arbete, och trots 22 anmälningar under förra året om handel med barn, så ledde inte ett enda fall till åtal!

Ja, efter att bara ha läst lite fakta om människohandel så känns problemet fullständigt övermäktigt. Ytterligare en försvårande faktor i dagens samhälle är bristen på fotfolk och vanliga människor, samt överskottet av byråkrater, journalister, forskare, politiker och andra specialister inom olika områden som berör handeln. Det pågår mängder av arbete både nationellt och internationellt, men har detta övergripande arbete någon bra träffbild? Finner man de skyldiga? Går de fälla?

Kanske behöver vi komma till en verklighetsnivå där var och en av oss måste vara vakna och observanta. Som min syster nyligen sa; "de måste ju hålla till någonstans, och trafiken kan inte vara osynlig. Varför reagerar inte grannar och de som bor nära? De kan ju inte äga egna hus överallt?" Det är en jordnära och enkel iakttagelse. Borde vi inte reagera över hur det ser ut bland våra medmänniskor?

En annan sak som jag tänkte på var den andliga sidan. Dessa mörkermakter ger sig ju inte tillkänna i offentligheten. De kommer inte fram i ljuset utan de opererar i mörkret. Men om vi minns Paulus ord om varför vi ska sätta på oss vapenrustningen så var det ju just för att kämpa mot och besegra "furstar, väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna". (Ef 6: 12) Och vi vet också att Paulus vid ett annat tillfälle uppmuntrade oss att inte boxas i luften utan att vi ska rikta slagen. ( 1 Kor 9:26-27) Visserligen talade han i det här sista fallet om sin egen kropp, men om vi ser till hans brev som helhet och alla tillfällen han hade att försvara sin tro så vet vi att Paulus var träffsäker även i yttre arbete.

Därför är det så angeläget vänner att vi använder bönen mot detta mörker. Guds Ande kan genomlysa, avslöja och träffa säkert. Han kan hjälpa oss på ett sätt som är helt överlägset all samtida byråkrati och forskning. Men parallellt med bönen hoppas jag att Herren kallar på ett folk som går ner på en verklig nivå och som är beredda att möta offren och tala med dem. Som är beredda på att avslöja det onda och att upprätta de svaga. Alla kan vi inte springa ute och leta offer, men Gud kan utse dem som har den rätta blicken och dem som har det rätta hjärtat och Han ska finna dem och vi ska få se att den handel som idag kan fortsätta år ut och år in ganska ostört av alla myndigheter, trots ansträngningar, ska få ge vika för den kraft som uppväckte Jesus från de döda, den Jesus som är barnens bästa vän. Be om arbetare till skörden.