lördag 11 april 2015

Lita på Herren

Ps 37

3. Lita på Herren och gör det goda, 
bo i landet och lev i trofasthet, 
4. och ha din glädje i Herren. 
Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär.

Innan jag kommenterar detta underbara ord vill jag fortsätta med mitt förra inlägg. Basilea Schlink anger i sin bok, Så blir man en ny människa, tre rötter till avunden.

Dessa tre rötter är:
1. Jagiskhet: Begär på kroppsliga och själsliga områden.
2. Misstro mot Gud. Jämförelse, som om vår Fader inte vore rättvis när han fördelar gåvor och bördor.
3. Otacksamhet. Om vi tackar för allt vi fått så finns ingen plats för avund.

Schlink säger också.

"Han för mig alltid på den väg som är den bästa för mig. Hade han haft en annan som varit bättre för mig, än den , på vilken han nu för mig, så skulle han anvisat mig den."

Därför får vi ta till oss orden i Ps 37, 3-4.

Om vi litar på Herren då tror vi också på att Han har fört oss på den väg som är bäst för oss och då kan vi för Hans skull, göra det goda och leva i trofasthet i det land och på den plats vi är satta. Vi får tro på detta att när vi gör det goda, då får vi av nåd göra skillnad.

Och om vi litar på Herren och gör det goda då är inte glädjen långt borta. Vi ska alltid glädja oss i Herren och vi får då se alla löften fullbordas och han ger oss vad våra hjärtan begär.

Prisat vare Herrens namn!Gräm dig inte

Ps 37
1. Gräm dig inte över de onda, 
avundas inte dem som gör orätt.
2. Snart torkar de bort som gräs, 
vissnar som gröna växter.

Många gånger när jag läst den här psalmen har jag tänkt på världen och hur det ska gå med "dem". Aldrig har jag räknat in mig själv bland de onda, jag tillhör ju Jesus, är frälst och befriad från avund och ondska...eller?

"Nu blev det klart för mig att det var något som inte stämde i mitt trosliv. Jag kände till Jesu offer,vilken friköpt oss som Guds Lamm, på det att vi "härefter må vandra i ett nytt liv". Men det stannade hos mig vid blotta vetskapen. Liksom en stor skatt - till exempel pengar på ett bankkonto - inte blir mig till nytta, om jag inte tar dem i anspråk, så kunde Jesu offer och blod inte gagna mig, då jag från min egen sida inte tagit det i anspråk. Så hade denna stora nåd, som erbjudits mig, förblivit ett "dött kapital". Nu insåg jag, att Jesu offer inte förvandlar oss automatiskt till nya människor, utan den förvandlingen sker genom den levande tron i vilken troskampen är innesluten."
                                                                                         Schlink, Basilea: Så blir man en ny människa


Basilea Schlink menar i texten ovan och i boken, Så blir man en ny människa, att nåden blir "billig" och vi riskerar rabbla kristna fraser som ett mantra om vi inte tillåter oss privilegiet att rikta udden mot oss själva och med varje medel bekänna våra synder, både inför Herren och till syskon. Synden är en dödlig sjukdom och om vi börjar se genom fingrarna med vår egen synd är vi strax i det diket att vi även ser genom fingrarna med all synd.

Witness Lee menar i boken, Guds ekonomi, att Satan såddes in i Adam i den stund han och Eva åt av den förbjudna frukten och världen blev då lagd under Satans herravälde. Denne onde herre lever fortfarande i oss genom köttet och dess begärelse, men vi ser i många av breven i Bibeln, främst Romarbrevet, hur vi kan döda köttets gärningar genom att leva i Anden. Guds Ande vittnar i vår ande att vi är Guds barn. Denna sådd, som Witness Lee, talar om, är inte bara en sådd av kunskapens träd på gott och ont, utan även själva dödens träd.

Men tack vare Jesu offer, när han iklädde sig detta kött och dog utan synd på korset, blev en ny sådd möjlig. Genom att äta av Livets träd, Jesu Kristi Helige Ande och Ord kan den gamla skapelsens förruttnelse trängas undan. Vi kan få seger i vårt liv genom Herren Jesus.

Därför kan vi frimodigt säga att vi inte ska grämas över de onda. Inte över oss själva heller. Jesus har vunnit seger över allt det onda, men vi måste precis så som det är beskrivet i Guds ord kämpa trons goda kamp för att övervinna det onda.

Avunden är en av dessa onda synder som vi måste övervinna.

"Den avundsjuke kan inte fördra, att hans nästa, särskilt den som lever i gemenskap med honom eller står på samma trappsteg som han, har något mera eller bättre än han själv. Det gäller för det mesta just det område som är personligt viktigt för oss: andliga gåvor, t.ex. såsom klokhet, kroppens företräden, såsom skönhet och kraft, psykiska ting, t.ex. erkännande eller popularitet.Också materiella fördelar och olika välsignelser i familje- och yrkeslivet kan vara föremål för avund. Det skär i den avundsjuka moderns hjärta, om grannfruns barn är mer omtyckta än hennes egna eller ingår ett lyckligt äktenskap, som är hennes eget barn förmenat. Avund är med andra ord ett anskrämligt skelande bara för att det går andra bättre än mig själv."
                                                                                     Schlink, Basilea: Så blir man en bättre människa


Vi känner nog alla igen oss, även om Basilea Schlinks bok vid det här laget har några år på nacken och vårt vardagsspråk förändrats. Hon tar upp hur avunden kan påverka oss till att bli vresiga och dumma mot just den personen vi avundas och hon tar också upp hur Jesus själv var utlämnad till denna "dödsbringande makt", eftersom vi vet att Pilatus kände till att de utlämnat Jesus p.g.a. avundsjuka.

Vår resa med Herren här på jorden innehåller många saker och vi ska vinna så många vi kan för himlen, men för att bli dugliga själavinnare måste vi även se vår egen ondska, inte bara andras. Vi måste låta den Helige Ande med sin precision peka ut och avlägsna det som är avskyvärt i Herrens ögon.

Tack Far i himlen att du älskar oss så mycket och har ett så stort tålamod med oss. Tack att du vill avlägsna det onda i oss så att din Son blir synlig i oss.