onsdag 22 februari 2012

Vem är pk idag?

För några år sedan kändes det intiutivt lätt att förstå "vem" eller vad man åsyftade när begreppet pk användes. "Jaha, jaså, just det", ett leende, ett igenkännande. Ingen ställde sig upp med exakta definitioner utan någonstans fanns en tyst överenskommelse som innefattade syn på politik, kultur, etnicitet, kön, sexuell läggning m.m.

Enligt Wikipedia (idag) finns flera olika typer av definitioner av PK, allt ifrån en något konsistentare typ med "ett paket" av ganska färdiga åsikter i olika frågor till en mera rörlig typ mera korrekt utifrån det dagsaktuella politiska och kulturella läget. Den senare förr även kallad kappvändare om jag förstår saken rätt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet

Termen används sällan av "den korrekte" själv utan den används snarare av meningsmotståndare när de vill trycka på en överdriven hållning i någon viss fråga. (enligt Wikipedia) Idag läser vi t.ex. i Dagen att ärkebiskop Anders Wejryd ändrat uppfattning i frågan om sterilisering vid könsbyte. Ändringen kommer några dagar efter Göran Hägglunds Kd utspel i frågan.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=298922

Den här senare typen av kovändning är något svårdefinierad, eftersom den ju är väldigt "sent ute" för att platsa i "gänget" av de äkta pk:arna, den är möjligen närmare den rörliga typen som önskar vara korrekt utifrån det dagsaktuella läget. Men ska man se till begreppets ursprungsbetydelse, nämligen högerpolitikers försök att inrymma samtliga vänsterpolitiker under ett och samma begrepp så platsar ju vare sig Wejryd eller Hägglund in. Hägglund är ju fortfarande partiledare i ett politiskt parti som klassas blått - alltså höger, Wejryds politiska preferenser känner jag inte till men ämbetet som sådant bör ju kunna klassas konservativt.

Och vart leder detta - till det enkla svaret att Jesus inte var PK. Ja det vet vi alla att han inte var. Eller till att Gud är av evighet och där sker ingen skiftning mellan mörker och ljus. Eller...


Vill mest säga att det är svårt att vara människa och hålla sig med åsikter. Samhället har mängder av åsikter kring allt, och kring olika miljöfrågor och grupper av människor. Dessa åsikter växlar med tid, de växlar i olika miljöer och kulturer och de växlar i olika geografiska områden.

Ska vi som kristna arbeta för goda värderingar och åsikter i alla möjiga sammanhang? Eller ska vi be, och åter be till vår Fader i himmelen om mera av den Helige Ande? Ska vi be om bistånd och hjälp. Ska vi be om en ande som är så underbar att den suddar ut barriärer och åsikter och politisk korrekthet?

Vänner ska vi be?


Bön: Fader, jag ber dig i Jesu Kristi namn om en väckelse. En andeutgjutelse så underbar att alla våra gamla åsikter och idéer flyter bort i strömmen. Halleluja!

3 kommentarer:

  1. Ja biblen säger att vi får be om vishet för att kunna göra allt på bästa sätt när vi möter människor i nöd. De tror jag är vårt viktigaste uppdrag.

    SvaraRadera
  2. Halleluja! Det är svårare för dem som klivit i roller som Hägglund eller Wejryd. De ska stå upp för både Bibeln och ett osynligt kollektiv av människor med förväntningar. Ofta vill de då helst ha sin position kvar.

    SvaraRadera
  3. Tar man sig possitioner är det nog inte lätt att be om vishet även fast att vi vet att den gud vi tjänar han är nåderik. Men om ni förbliver i mig och mina ord förbliver i eder då kan man bedja om vad man vill.

    SvaraRadera