tisdag 21 februari 2012

5000 per skalle eller 42 miljarder

Så mycket använder svensken på spel enligt nya siffror! 5000 kr per person över 18 år och år så mycket spelar vi. Totalt använder vi 42 miljarder på spel. Vi kan t.ex. jämföra med statsbudgeten där alla skatteinkomster på ett år uppgår till drygt 800 miljarder. Eller bidragen från EU på 13 miljarder, eller hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 miljarder.

http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/175541

http://www.dn.se/ekonomi/okat-spel-pa-reglerad-marknad

Den omtalade migrationen beräknas i budgeten kosta 9 m.kr. När det gäller migration kan för övrigt nämnas att det finns många olika sätt att beräkna kostnader.

Vi lever i ett fritt land. Jag är glad över friheten. När jag vill kan jag gå vart jag vill, jag kan sjunga högt på gatan och ingen kommer och arresterar mig. Jag kan använda min inkomst till nyttiga eller onyttiga saker och det är upp till mig själv. Men jag är verkligen ledsen över tillståndet i vårt land. Vart är vi på väg? Och som toppen är - så blir hela linjen.

Många gånger ser man kristna vänner skriva om trisslotter och andra vinster eller förluster vid spel. Tänk att förut spelade ingen. Och jag vill ha den inställningen tillbaka! Vi ska inte spela! Även om vi tycker det är oskyldigt men vårt köp av en lott kan locka andra att köpa desto fler.

Jag hörde en gång en äldre kvinna berätta för mig att hon alltid tog friskt vatten till maten när hon åt och hon hade lagt märke till att hennes val påverkade vännerna i kön. Våra små och till synes obetydliga vardagsval kan hjälpa eller stjälpa en annan person. Tänk på spel som på alkohol. Många blir fast!

Och för att ytterligare späda på allvaret i detta, i den siffra som nämns är inte det oreglerade nätspelandet inräknat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar