lördag 25 februari 2012

Guds rike först.

Sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er.

Liknande ord har vi många av i Bibeln. Vi vet att för den som tror och bekänner Jesus Kristus vara Herre i sitt liv påbörjas en inre förändringsprocess där den Helige Ande allt mer blir synlig i den frälsta eller räddade personens liv. Guds ande är liv och lika verklig som vår egen ande. Det vi som människor kan påverka är hur stor plats Gud får i våra liv. Får han allt? En del? Eller på vissa villkor?

När vi skänker pengar och deltar i arbete för evangeliet bör vi tänka på var vi skickar våra pengar. Vi som är frälsta tror att Guds rike ska komma först. Vi tror inte att om vi löser fattigdomsproblem, missbruksproblem eller får slut på alla krig och våldtäkter i världen så blir människorna frälsta och tar emot Jesus som Herre.

Vad är vårt uppdrag? Jesus menade ju att vi ska ta hand om de fattiga, vi ska göra samma sak för dem som vi skulle ha gjort mot vem som helst av våra bröder och när vi hjälper någon och ser någon så är det Jesus själv vi hjälper och ser. Men först och främst ska vi ge dem Guds ord till förvandling. Är det akut läge med svält, död och liknande får man tänka annorlunda, men i övrigt - Guds rike först!

Dagens utlandsarbete är allt mer styrt mot socialt och ekonomiskt bistånd. Reglerna och redovisningssystemen allt mer fasta. Staten betalar den övervägande delen av biståndet om det går genom Sida. Kristna organisationer är sammanbundna i ekumeniska nätverk och när det gäller utlandsarbete är de än mer styrda. De regelverk som de ska följa möjliggör knappast evangelisation över huvud taget. Kristna får finna sig i att evangelisera utan Guds ord! Det finns också stor frustration över att skänkta pengar inte når fram till behoven utan fastnar i myndigheternas händer. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=299204
Ska vi gå med på detta eller ska vi sända ut missionärer som kan arbeta med både Bibeln och med sociala och ekonomiska frågor på det sätt som Gud leder? Vi vet att Guds ord är ett levande ord som ger skörd, medan maten bara går igenom tarmkanalen och ut på avträdet.

Här är några av reglerna som statens Sida uppräknar för att få delta som deras samarbetspartners på den internationella arenan.


1.7.3 Interna och externa faktorer som inverkar på landets utveckling
En bedömning ska göras av de interna och externa faktorer som inverkar
på landets utveckling och fattigdomsbekämpning. Relevanta aspekter att
belysa är exempelvis:
• Ekonomiska förutsättningar såsom infrastruktur, energi, naturbruk,
handel och ekonomisk politik.
• Säkerhet.
• Geografiskt läge.
• Migration.
• Flyktingsituationer.
• Klimatförändringar.
• Miljöproblem och naturresurshushållning.
• Demografisk profil.
• Hälsosituationen.
• Maktrelationer.
• Jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i utveckling.
• Finansiella flöden.
Regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet ska alltid
belysas.

Broschyren som helhet kan du läsa här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/59/73/da650454.pdf

Nej skänk i stället pengarna till de som Gud sänder ut. Till exempel Berno Vidén. http://www.berno.se/
Han kan fortfarande kalla sig missionär. Kan de utsända från Sida göra det?
pg 44 10 05-6


Eller skänk pengar till Gideoniterna som sprider Guds ord. info@gideoniterna.se. Personligen tror jag också mycket på Hand of Hope, JM ministries. Det är i och för sig en väldigt stor ministry, men de arbetar friare och har inte samma regelverk som Sverige. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar