lördag 18 februari 2012

Nystarter och pärlor

Lovat vare Herrens namn! Var dag är hans nåd ny! Han tillräknar oss inte oförrätter och fel som vi gjort tidigare utan varje dag är han där med nåd och välsignelse.

Att leva i nuet och i nåden är något som frigör energi eftersom vi inte bär på gårdagen eller morgondagen. Samtidigt kan vi inte bli fullständigt nya varje dag, det är dagen och nåden som är fullständigt ny och den tvättar oss rena från gårdagen. Men vi själva lever ju i ett sammanhang där gårdagen gör sig påmind genom andra människor och deras liv. Vi blir inte frånkopplade detta. Och vilken lycka att det är ordnat så!

En profetisk hälsning kan ibland riktas till en hel församling, ett helt land eller till en enskild person. Jag har fått den nåden att många profetröster gett mig sådana personliga budskap och hälsningar, vilket jag är så tacksam för. Vanligen ska man inte dela dessa då de är djupt personliga men en av dem upplever jag att Gud har manat mig att dela eftersom jag tror att den gäller fler.

För en kort tid sedan fick jag hälsningen att jag skulle sluta kasta pärlor för svin eftersom de bara sargar mig. Den personen som frambar detta visste ingenting om mitt liv och jag hade inte berättat några händelser eller så för honom. Men när jag fick budskapet tänkte jag, "Tack gode Gud att du verkligen ser allt, vet allt och är sanning". Uttrycket kasta pärlor för svin, eller ge det som är heligt till hundarna, är ändå något jag funderat en del på. Vem skulle kasta pärlor för svin? Ingen. Svinen behöver ju bara mat, det är det enda som de lever för. Och redan på Jesu tid och innan det också var pärlan symbol för något mycket värdefullt. Vi kan t.ex. läsa i uppenbarelseboken om tolv portar och varje port var en enda pärla (Uppb.b. 21:21). Köpmännen sökte efter och sålde vackra pärlor, och om de fann en riktigt vacker pärla så kunde han sälja allt han ägde för att komma åt den (Matt 13:45-46). Pärlorna symboliserar också det världsliga på vissa ställen ( 1 Tim 2:9, Uppb.b. 17:4, 18:12, 18:16), och de omtalas då i samband med dyrbarheter och flärd som vi kristna ska avhålla oss ifrån.

Pärlorna var alltså mycket åtrådda, eftertraktade och dyrbara. De var värda allt. Köpmannen sålde allt vad han ägde för att komma åt pärlan och pärlan är även den som pryder portarna till himlen. Samma pärla kan även ägas av världen och så ska inte den vackra och dyrbara pärlan användas. Om jag förstår detta rätt så är pärlan i sig även dyrbar i Guds ögon, det visar ju sammanhanget med pärleportarna, men om världen får tag i den och smyckar sig med den då är den heliga pärlan i fel sammanhang.

Om vi då tänker på Jesu liknelse med pärlor för svinen, så framstår den i ännu tydligare och skarpare dager. En pärla vore ju tillräckligt galet och uppåt väggarna att kasta till svin. De kan inte äta den och för det andra trampas den ner i lera på en gång så att den som kastat den får stora problem att någonsin få den tillbaka om han försöker. Och, kanske är det då, när hans lek med pärlorna är över och han inser att han ska hämta dem hos svinen. Det måste ju vara då han blir sargad. Den som suttit och kastat något så dyrbart till ett så dåligt ställe måste väl vara arg på sig själv eller någon annan. Ingen förståndig människa gör ju så annars. Men även i dagens samhälle kan vi se yttringar av  ovettigt och oförklarligt beteende. Det finns t.ex. människor som varit ute och skrapat och förstört andras bilar på nätterna. Det finns många exempel på grov vandalisering. Skolor som blivit nedbrända eller vattendränkta. Ett fullständigt galet beteende, det är klart att den som gjort en sådan sak ångrar sig och vill ställa till rätta. Men en skillnad mellan vandalen och pärlkastaren är ju att pärlkastaren skadar bara sig själv. Kunde man likna pärlkastaren vid den som har självskadebeteende och skär sig själv eller liknande. Ja, här verkar problemets kärna ligga. Gud ser ju oss som ytterst värdefulla och unika. Han gav till och med sin egen dyrbare sons liv för oss. Vi är köpta, precis som köpmannens pärlor, men när vi kastar oss själva till svin, eller till människor som behandlar oss illa det är då vi kastar pärlor för svin.

Pärlorna kan alltså vara både oss själva (till ande, kropp och själ) och det vi producerar.

Vad kan man då lära sig av detta?

1. Var rädd om dig själv.
2. Kasta inte bort ditt liv på dem som inte uppskattar det du gör eller den du är.
3. Skada inte dig själv vare sig; andligt (genom att inte tro på Gud), själsligt (känslomässigt) eller kroppsligt (gifter, röka, dricka, inte sköta sin kropp osv.)
4. Och om du levat så, vänd inte tillbaka och leta pärlorna, du blir bara sargad.
5. Tänk på att var dag är Guds nåd ny!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bön: Hjälp oss Herre att inse vårt rätta värde! Prisat vare Herren Jesu Kristi Namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar