tisdag 20 mars 2012

Vad är det som MV välkomnar?

På #Migrationsverkets hemsida kan vi från 2012-03-15 läsa att MV välkomnar regeringsbeslut som tillkommit genom överenskommelse med Miljöpartiet.
http://www.migrationsverket.se/info/5486.html

De tre nyheter som välkomnas är i korthet.
1. En utvärdering av offentliga biträden
2. Migrationsrättslig praxis och andra relevanta avgöranden från högre domstolar m.m. ska göras
mera tillgängliga i Lifos.
3. Särskild utredare ska utses som ska granska bl.a. hur ärenden utformas och uppfattas. Samt hur dessa kan uppfattas!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar: Den första punkten ser ut att kunna öka insynen och öppenheten kring de offentliga biträdena. Det är naturligtvis bra, men oftast har de som tillsätter dessa utredningar redan en betydande "kunskap och insyn" i hur verkligheten ser ut och utredningen blir en andningspaus för jobbiga beslut. Det är kanske jobbigare att ge offentliga biträden mindre arbetsuppgifter än att avvisa människor till ovissa förhållanden.

Det är bra att tillgängligheten ökar vad gäller besluten, men är Lifos ett sätt att "presentera" arbetet på ett trovärdigt sätt?

Och slutligen den tredje punkten! Det största problemet med migrationspolitiken är knappast presentation, utformning och uppfattning. Det största problemet är snarare bristen på humanitet och rörelsemöjlighet och ansvar för den enskilde tjänstemannen i regelsystemet. Regler ska finnas som stöd och för rättvisa bedömningar men de får inte skrivas så snävt att den tjänstgörande administratören kunnat utbytas mot ett datastyrt program. Utrymme för särskilda skäl och enskilda bedömningar måste få finnas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar