måndag 27 februari 2012

Swärd om energi

Stefan Swärd skriver i Världen idag om energi. http://www.varldenidag.se/ledare/2012/02/27/Energipolitik-handlar-om-att-forvalta-det-skapade/

Vi ska förvalta det skapade, enligt Swärd. Sårbarheten i systemet belyser han med IT-samhälle och en tidsaspekt om 15 minuter. Han tänker också på kopplingen till mellanöstern och "den arabiska våren". När det gäller överhängande risk om ett världskrig så är vi inne på samma linje. Jag tror dock på att det kan ligga ännu närmare. Att det är politiskt brännbart på flera sätt belyser han med kärnkraftsfrågan.

Lösningarna på detta stora komplex av problem har han dock inte. Ställer snarare frågor till läsaren som: "Varför kan man inte utveckla en ny generations kärnkraft som är säker?". (...) och ett stycke längre ner frågar Swärd: "Har Gud någon uppfattning om energipolitiken?" Avslutningsvis sammanfattar han: "En ökad energieffektivisering är den största miljöutmaningen".

Jag frågar: Vem kan vara emot detta resonemang och vart är tanken att det ska föra? Vill Stefan Swärd starta en debatt i frågan så vore det ju tacksamt för energiintresserade och pålästa personer om det lade in synlig ved på elden. Här hittar jag inte en endaste ståndpunkt i en textmassa som handlar om allt ifrån världen, förestående världskrig, kärnkraft, framtid, besparing av energi m.m. Och då drar jag därmed den slutsatsen att Stefan Swärd inte önskar få sitt inlägg debatterat. Jag prövar ytterligare en hypotes: Är det så att Stefan Swärd med sitt inlägg vill förändra mänskligt beteende i energifrågan? Och jag kan konstatera att de mera konkreta råden är få och endast mynnar ut i effektivisering.

Jag prövar en tredje hypotes: Stefan Swärd brinner för dessa frågor och känner en kallelse från Gud att verka inom det här området. Och jag måste tyvärr konstatera att så kan ju inte vara fallet då Swärd själv frågar läsaren om Gud har någon åsikt i energifrågan. Om Gud vore uppdragsgivare skulle troligen Guds inställning ha varit klar.

Så kommer jag då till min fjärde hypotes: Kan det vara så att Stefan Swärd vill synas i media till varje pris och i snart sagt vilken fråga som helst. Denna hypotes syns i dagsläget vara den mest fruktbärande. Ser man på de senaste månaderna så ser man att blogginläggen och tweetsen har dominerats av media och journalistik. Intervjuer, media och journalister verkar vara det hetaste, nära följt av vännen Jean Kabuidibuidi. #pastorjean.

Och ogillar jag därför Stefan Swärd. Nej! Jag ogillar inte alls hans person. Många av de saker som han brinner för - brinner även jag för. Många av de tankar han framför - framför även jag. Nej, jag ogillar inte Stefan Swärd - men konstaterar att många inlägg kanske kunde ha förblivit oskrivna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar