tisdag 24 april 2012

Vill du bli räddad?

Jesus dog inte för att vi skulle bilda klubbar eller kotterier. Jesus dog heller inte för att vi skulle förneka honom och hans seger. Den seger som Jesus vann var över världen. Han vann seger över mörkrets makter i himlarymderna. Han vann seger över alla väldigheter och makter som finns i denna tid, som har funnits i alla tider och som kommer att finnas. Jesus vann en fullständig seger över en helt utmanövrerad världshärskare, Satan. Men denna härskare har ännu spelrum över världen. Han har en stor makt och hans absolut enda möjlighet att få makt är att finna bundsförvanter som han kan liera sig med, samarbeta med. Därför kan han få makt över den som ger honom makten. Jesu seger över ondska och mörker gäller världen, dvs. det finns ingenting utanför denna seger. Och han vann den segern för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv.

Det betyder att ingen och ingenting är utanför hans seger! Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det betyder att om vi väljer avgudar istället för Jesus så har vi åter igen trampat Guds egen sons blod under våra fötter. Staten och den falska ekumeniken är en sådan avgud som hånar Jesu seger. Men vi vet att redan vid korset hånades offerlammet som Gud utvalt. När världen hånar och föraktar oss så ska vi tacka eftersom det är den enda makt som ondskan har.

Du kanske tänker att det där gäller inte mig. Jag är god, jag är med i fredsgrupper. Jag är medlem i Amnesty. Jag skänker pengar till tredje världen och jag tycker att alla religiösa ska enas. Jag har det bra, men var och en får ju tro vad han eller hon vill, "blir du lycklig på din tro så...". Jesus lovade aldrig lycka, men vi ska glädja oss i Herren varje dag och tacka honom under livets alla förhållanden.

Kan du tro på denne märklige man som kom i Guds ställe och själv var Gud, och som sa att han var Vägen, Livet och Sanningen? Att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Be då en frälsningsbön med mig.

Gud, jag har förstått att du finns. Gud jag har förstått att denne märklige Jesus var din egen son och att han tog min synd och skuld på sig själv för att jag skulle få frid. Jag tror också att Gud Fadern älskade världen så oerhört mycket att det var därför som han sände sin son. Jag tror också på att jag kan bli född på nytt och att den Helige Ande är en verklighet som vill bo i mitt hjärta när jag tror och bekänner Jesu namn. Jesus jag ber dig om förlåtelse för mina synder, både dem som jag vet om och dem som jag inte ens vet om, jag ber dig att bo i mitt hjärta och att jag för alltid ska vara din. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar