måndag 23 april 2012

PIEF i Världskyrkorådet (uppdaterad)

PIEF - Palestina Israel Ecumenical Forum, heter den ekumeniska organisationen som sedan 2007 arbetar med Palestinafrågan.
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/pief-home.html?print=1_print%3

Vad som förvånar mig är målet som är uppsatt - att arbeta mot en illegal ockupation av Palestina. Jag är inte insatt på djupet i dessa frågor, men vet ju att Israel inte godkänner någon ockupation och att enligt Bibeln är landet givet till Israel.

Ur FN:s synpunkt, eller ur ett mänskligt rättviseperspektiv kunde man kanske komma till vilka slutsatser som helst. Efter dialoger, samtal, ekumenik och politiskt arbete kanske man skulle kunna enas om en lösning som världen och de inblandade parterna skulle kunna acceptera, men som kristna har vi inte det uppdraget. Vi ska så långt vi förstår och har insikt i ordet göra Guds vilja här på jorden.

Som vanligt när det gäller ekumenik är hur många kyrkor och organisationer inblandade som helst. Detta är ju även på världskyrkonivå så idéerna är mycket accepterade.

http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/about-pief.html

Och i samarbete med PIEF finns också Jerusalem Inter-Church Center JIC. http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/jerusalem-inter-church-centre-jic/about-jic.htm
Och de har även en facebooksida. http://www.facebook.com/pages/Jerusalem-Inter-church-Centre/311176290191

Världskyrkorådet samarbetar även med Middle East Council of churches. http://www.mec-churches.org/

Det som är svårast för mig att förstå är hur man kan politisera det kristna budskapet och Guds löften och göra om dem till nutida rättvisa på våra villkor. När jag läste vidare hittade jag en förklaring till hur man tänkt. I Världskyrkorådets Bernmöte 2008 och det då antagna dokumentet kring "The Promised Land", fastslås bl.a. detta. (citat)

"A central issue for the conference was how the Bible is read. We are called to acknowledge the context of our interpretations and to recognize distinctions between biblical history and biblical story as well as distinctions between the Israel of the Bible and the modern State of Israel. In these distinctions, we are challenged to comprehend the philosophical underpinnings of our interpretations and their ethical implications. The contemporary conflict in Palestine-Israel resounds with biblical metaphors. However, there was significant consensus in the conference that the Bible must not be utilized to justify oppression or supply simplistic commentary on contemporary events, thus sacralizing the conflict and ignoring its socio-political, economic and historical dimensions. We are called not only to expose manipulations of Scripture that ignore context and complexity, but to offer readings of the text that promote the values of God's kingdom: justice, peace, reconciliation, and forgiveness." 
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/middle-east-peace/bern-perspective.html

Det innebär att tanken är att omformulera de raka budskapen till Gudsrikesprinciper av idag. Liksom - "Hur skulle Gud ha tänkt idag?" - som om han inte vore av evighet och hade alla tidsrymder i sin hand.

Avslutar detta blogginlägg med en vädjan till dig som läser. Gå in på länkarna, bilda dig en uppfattning, invänta fler röster. Jag har bl.a. skrivit till Dan Johansson och även införskaffat hans bok "Profetiska vägskäl" och läser jag den och tidskriften "Israels vänner" börjar jag kanske få kläm på det här. Återkommer i frågan.

24/4 tillägg
Redan idag vill jag göra ett kortare tillägg. Min avsikt är inte att fördjupa mig i Israelfrågan, det finns andra som kan det området. Min tanke bakom inlägget är snarare att peka på att med de ekumeniska lösningarna blir det fler och fler av Bibelns grundpelare som måste förnekas.

Den lösning som är beskriven på denna sida är ju samma lösning som FN förespråkar. Jag tycker ju att de kristna ska företräda kristna värderingar och sedan sammanställningen av olika röster och samspel mellan dem bör väl ske i opartiska politiska organisationer. Som kristna är det då verkligen meningen att vi både ska företräda oss själva, sedan organisera upp övriga röster och ordna med samspelet också?

Kort och gott: Vi kristna sitter i dessa sammanhang på helt fel stolar. Vi ska företräda Kristus - ingenting annat.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar