torsdag 29 november 2012

Den goda kampen - Hafsahl

"Det största fel vi som församling kan begå är inte vår brist på att fördöma världens missförhållanden och negativa strukturer, utan det är bristen på att leva ut och förverkliga det gudsrike församlingen är kallad att representera - en helande gemenskap för vårt eget och andras oharmoniska och självcentrerade liv."

Orden ovan är skrivna och levda av Jan-Egil Hafsahl i senaste numret av Midnattsropet.
http://www.midnattsropet.se/

Själv har jag inte haft tillfälle att besöka dem ännu, grannarna och syskonen till Maranatavännerna i Stockholm. Menigheten Pilgrimsfolket lever som de lär. Jag har ägnat stunder ibland åt att läsa och följa med i vad som händer hos dem. Och du som läser min blogg, gå gärna in på deras hemsida och läs då särskilt om deras "Kollektiv i serklasse". (skrivet av Michael Hafsahl)
http://pilgrimsfolket.no/?p=955

Men besöker du ändå sidan. Läs om missionsarbetet i Rumänien. Nyligen berättade Michaels fru Miriam på facebook att de åter kunde sända en långtradare med omkring 20 ton kläder och andra förnödenheter. Precis som Maranatavännerna som har sin mission i Santa domingo, arbetar Pilgrimsfolket bland de allra fattigaste. I senaste Midnattsropet berättar Paulus Eliasson att om Gud sände tio gånger så många missionärer så skulle de behövas och sände han hundra gånger fler så kunde han sätta även dessa i omedelbart arbeta. Be mina vänner att Herren sänder arbetare till skörden.

Detta att leva Ordet, och inte bara för en kort tid svärma för tanken, det är något som båda dessa församlingar praktiserar och gör året om och år efter år. Dag efter dag, vardag på vardag och helg på helg. De är ljus och salt i en hård värld och de har bestämt sig för att hålla sig borta från statsmakt och annan makt som korrumperar.

Så här säger Jan-Egil Hafsahl vidare:
"Församlingens liv och gemenskap är revolutionerande i den meningen att de tar sikte på att frigöra män och kvinnor från deras beroende av tidens härskande institutioner, maktcentra och avguderi. Församlingen representerar helt andra sociala värden - och utmanar därför det grepp det sociala systemet har över människor."

Han talar om maktelit och stat. Och tänker vi efter, när i en människas liv kan hon känna sig fri från maktutövning? När hon föds eller när hon dör? I Guds ord kan vi läsa att HERREN lovar att bevara vår ingång och vår utgång från nu och till evig tid. Det är inte statens jobb.

Vill du läsa mera om församlingen beställ då Jan-Egil Hafsahls bok där han går igenom ämnet.
http://pilgrimsfolket.no/?p=1673#more-1673

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar