torsdag 7 juni 2012

Jesus nu

Vår Fader vill genom Jesus Kristus och den Helige andes kraft göra så mycket i detta land.. Jag önskar att vi kunde få syn på det. Att...
* det är möjligt att bo och leva närmare varandra, med mindre pengar, men med ett större  evangelium
* det är möjligt för församlingarna att verka och ha aktivt missionsarbete utan att staten och SIDA betalar.
* Gud är så oerhört god och vill frälsa människorna inte bara från något utan också till något.
* det är möjligt att leva med och för syskon i radikal kallelse.
* att det sociala evangeliet föds fram ur kärleken, inte ur planerna.

Jesus vill upprätta sitt folk. Han vill inte se sitt folk lämna ifrån sig område efter område till samhället och världen. Han vill att vi ska stå på hans sida, då ska han stå på vår sida. Han har ingenting emot ekumenik, han vill att vi ska vara ett, men han vill att det ska vara på andens villkor. Inte statens eller katolicismens villkor.

Sök Guds rike först! Gud sammanför sitt folk!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar