tisdag 12 juni 2012

Fria fåglar - pastor Yun

"Det är ett känt faktum hur svårt det är för fåglar som hålls i bur att fortplanta sig". Resonemanget kommer från boken Den himmelske mannen- Bibelns mirakler i vår tid, Broder Yun. Boken har några år på nacken och är utgiven av Marcus förlag 2004.

I första delen av boken beskrivs det hur många, många kristna i Kina fick mista sina liv för sin kristna tro och om hur förföljelsen mot dem var fruktansvärd. Hela församlingar utplånades ofta och missionärer miste livet. Broder Yun som är huvudperson i boken beskriver sin barndom och hur han kom till tro under minst sagt ovanliga former. Hans pappa var mycket sjuk under hela hans uppväxt och så småningom blev han så dålig att endast döden väntade. Barnen i familjen fick ofta tigga i grannarnas hus för att åtminstone kunna överleva. En natt när pappan var som allra sämst uppenbarade sig Jesus Kristus för Yuns mamma och både hon och barnen lade på Jesu uppmaning händerna på pappan och bad om helande. När byfolket kom till huset för att sörja blev det i stället stor glädjefest.

Yun blev så oerhört gripen av Jesus men han hade ju ingen Bibel. De var förbjudna och ingen kände någon som hade en. Efter minst ett halvt års bön och under långa perioder även fasta, fick han en syn där han såg en man med en röd tygpåse kom med en Bibel och dagen därpå hände det precis så som han hade sett i sin syn. Glädjen var ofattbart stor! Han läste, läste och läste, memorerade stora delar  och läste mer.

Så småningom fick han även en syn om att gå söderut och västerut. Han gjorde så och 16 år gammal höll han sitt första möte. Sedan spred sig ordet och husförsamlingarna som en löpeld över Kina.

Men det jag vill ta fasta på framför allt är det som skrivs om de statligt kyrkliga satsningarna, Tre-själv-rörelsen och Yuns inställning till den satsningen. Han blev som förkunnare inbjuden till ett möte i provinsen där en person på ett tydligt sätt aspirerade på ledarskap varpå Yun...

"Jag kunde inte hålla mig längre utan ställde mig upp på min stol och befallde mannen att i Jesu namn hålla tyst!
Mötet blev oroligt. Jag var fylld med den helige Ande och förklarade med fast stämma från Herren: "Det här mötet behagar inte Gud!" Jag pekade med fingret på dessa människor som påstod sig tro på Jesus. 2Ni försagda människor kommer att bli dömda av Herren. Bibeln säger att troende och icke troende inte ska gå i samma ok. Hur kan ljus och mörker förenas? Guds församling har ingen gemenskap med avgudar. Herren och hans församling ska döma er.!"

Vändningen blev dramatisk med hot om att han inte skulle inbjudas mera varpå Yun lämnar lokalen med orden - "Inbjud mig aldrig mer till sådana här möten."  Sedan säger han att han kom fram till en sak.

"Från den dagen förstod jag att gudsriket aldrig kan beblanda sig med politik. Den marxistiska läran fastställer som sitt mål att utrota alla religioner. Kristi rena brud kan aldrig kontrolleras av en ateistisk regering eller ledas av människor som hatar Gud. Den sanna kyrkan är inte en organisation som kontrolleras av mänskliga påfund och lagar, utan en helig samling av levande stenar med Jesus Kristus som hörnstenen."

Denna uttalade sanning gäller även Sverige, västvärlden och nutiden. Det spelar egentligen ingen roll om regeringen är för eller emot religion. Det som kväver Anden kan lika gärna vara organanisation, administration, regelverk och människovälde.

Yun gick ännu längre i sina tankar. "Vi betraktar troende inom Tre-själv.rörelsen som fångar i bur. De kan visserligen sjunga till Herrens ära, men deras omgivning är kontrollerad, de är vingklippta." (...) Vidare fortsätter han..."Det är ett känt faktum hur svårt det är för fåglar som hålls i bur att fortplanta sig." Samma sak gällde kyrkorna i Kina. Tre-själv-rörelsen fick knappast tillväxt medan de fria (och illegala) husförsamlingarna växte lavinartat.  Han går in på några anledningar till detta...

"Dessa ledare har noggranna restriktioner för vad pastorer och medlemmar tillåts göra. Ingen verksamhet får ske utan att ledarna gett sin tillåtelse. Evangelisation förhindras och det är strängt förbjudet att påverka barn. De har även påbjudit att vissa delar av Bibeln inte kan förkunnas, sådant som Jesu Kristi återkomst. Förkunnelse om gudomligt helande får inte förekomma och inte heller utdrivande av demoner. Hela uppenbarelseboken är bannlyst."

Känns det igen?

Idag har vi i västvärlden frihet att hålla möten var vi vill men inom församlingarna kan interna människostrukturer medföra att all frihet stryps. Inga profeter bär fram budskap i den kontrollen. Vi har också Världskyrkoråd och kristna råd i alla länder där övergripande dokument, likt charta oecumenica, styr stora delar av kristenheten. Vissa delar av Bibeln har även av desssa råd ansetts så föråldrade att man istället antagit en ny läsning och tolkning mera grundad på nutidshistoria, erfarenhet, politiska preferenser, godhet i allmänhet och så försökt att på mänskligt sätt omformulera viktiga sanningar som t.ex. Israelfrågan och annat. Vi har frihet att välja. Och vad väljer vi? Jo, vi väljer då att förstatliga friheten som de i Kina offrade livet för att få.

Ibland fick Yun sova utomhus. Han blev ofta fängslag och lyckades nästan lika ofta fly på övernaturliga sätt. Han säger bl.a. "Om vi fått leva lugnare och tryggare liv hade vi säkerligen stannat hemma i våra byar. Men eftersom vi alltid tvingades fly till  till nya platser spreds evangeliet områden där det inte tidigare förkunnats."

Vi har frihet och trygghet. Vi kan stanna hemma i "våra byar" och våra soffor. Vi kan välja och väljer staten. Vi tvingas inte fly och evangeliet har svårt att växa till. Men vi vet att förföljelsen ska tillta. Är vi rustade för det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar