söndag 14 juli 2013

Frihet i Kristus

Luk 4:18 Herrens Ande är över mig ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet.

De flesta av oss känner till denna predikan som Jesus gjorde i Nasaret. Hur Jesus rullade ihop bokrullen, hade allas ögon på sig, och sedan började tala till folket och säga att skriftstället gått i uppfyllelse. Men då bröt tumultet lös. Vi vet att de alla vittnade mot honom på olika sätt och hela mötet slutade med att människorna i Nasaret blev ursinniga på honom och ville störta honom utför en brant.

Men vi som känner Jesus vet att den proklamation han gjorde var och är sann. Det är ett glädjens budskap vi har att förmedla. Och inte bara till de fattiga, utan de behövande. De som behöver glädje får den! Den som behöver frihet får den! De som behöver syn får den och de som är betryckta får frihet. Den sonen gör fri blir verkligen fri!

Vi vet också att den som blivit fri kan bindas igen om han eller hon låter sig manipuleras av olika mänskliga påfund och av världens makter. I Galaterbrevet varnar Paulus församlingen för detta och hela brevet fokuserar på denna fråga eftersom vissa ville återvända till de gamla mönstren och låta omskära sig. "Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket". (Gal 5:1)

Men hur lätt kunde man inte översätta den uppmaningen till andra saker som är mera aktuella i vår tid. Synder som bundit, alkohol eller andra vanor som fört oss längre bort från Herren. LÅT INGEN LÄGGA PÅ ER SLAVOKET IGEN! Priset för vår frihet var högt. Jesus betalade med sitt eget dyrbara och rena blod. Därför ska vi inte sälja den friheten!

Vi kan jubla i innerlig glädje inför Herren! Vi kan dansa, sjunga och vittna om Honom i fullständig frihet. Om människor begränsar din frihet då är det troligen så att du inte är på din rätta plats.

Men FRIHETEN har den något värde utom glädje och att vi får jubla och att Guds folk får kraft och handlingsutrymme i friheten? Jo, den finns inte bara för att vi ska må bra, friheten är nödvändig för att föra andra människor ut i frihet, därför är den inte bara viktig, den är livsnödvändig.

Jes 58: 5-12
Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då skall Herren svara när du åkallar honom. När du ropar skall han säga: "Se, här är jag." Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt lik middagens ljus. Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas "han som murar igen sprickor", "han som återställer stigar, så att man kan bo i landet."

Här ovan ser vi exempel på de oerhörda löften som följer på lydnad och frihet. När orättfärdiga bojor bryts så bryter ljus fram. Samma löfte gäller den som bryter sönder alla ok, den som delar sitt bröd med den fattige och inte drar sig undan från sitt kött och blod. Men det är inte bara ljuset som ska bryta fram. Friheten innebär också att rättfärdigheten går före oss!!! Det är sannerligen ett underbart löfte. Och vad är det då som går bakom oss? Jo, Herrens härlighet följer i våra spår! Halleluja! Vilka följeslagare. Rättfärdighet före oss och Herrens härlighet följer oss. Och inte nog med detta underbara! Dessutom svarar Herren oss små varelser som en god vän, "Se, här är jag" när vi behöver tala med honom om något.

Och om du läser resten av texten så ser du att ännu fler löften följer. Stigar återställs, ruiner återuppbyggs, Herren mättar oss, ingenting ska saknas. ALLA dessa underbara saker följer på lydnad och om vi bryter sönder oken!!!

Det är därför det är så angeläget med FRIHET! Vi ska inte studsa i takt på uppmaning av starka lovsångsledare (om vi inte vill), däri ligger inte friheten. Vi ska inte heller låta oss begränsas av vad andra ska tänka och tycka om oss. Den frihet som Herren kallar oss till - den är av det slaget att den ska hålla i prövning och hålla för att bryta sönder andras ok.

Älskade vän tänk på detta nästa gång du säger:
* jag vill inte be högt
* jag vill inte stå upp i församlingen
* jag vill inte sträcka mina armar mot himlen
* jag vill inte sjunga högt
* Jag vill inte vittna om mitt liv för andra
* jag vill ha min tro för mig själv

Alla dessa inställningar begränsar Herrens ande och gör honom beklämd. Vi kan bedröva anden genom sådana inställningar. Nej, var FRI i HERREN.


1 kommentar:

  1. Vilket underbart inlägg!!!
    AMEN,säger jag!!!
    Tack & Kram,kära Gun-Britt!!!

    SvaraRadera