onsdag 8 augusti 2012

"Demokratisk" Bildt utvisad av depotisk diktator?

Ofta ställs vi inför artiklar och fakta där "sanningshalten" blir nästan helt omöjlig för en vanlig läsare att vaska fram. Ett närliggande exempel är utvisningen av svenska ambassadörer från Vitryssland samt deras tillbakadragande av egen ambassad i Sverige.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15229704.ab
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vitryssland-kastar-ut-alla-svenska-diplomater_7405754.svd


Det officiella uttalandet från Vitryssland pekar på att Bildt trappat upp och (kanske) även igångsatt hela krisen.

 http://www.mfa.gov.by/en/press/news_mfa/e71d47f6469afb39.html.

Bildt å sin sida menar att hela "kampanjen" mot honom och Sveriges arbete i Vitryssland bedrivits av presidenten själv och att det grundar sig i en "rädsla för mänskliga rättigheter".

Och, trots stora brister i händelseförlopp och orsak/verkan i alla processer måste jag ändå uttrycka en åsikt som jag kan stå för trots dessa brister.

* Är vi i lilla Sverige så väl rustade att vi kan utmana diktaturer i hela världen?
* Är våra tolkningar av "mänskliga rättigheter" så allmängiltiga att vi ska och bör inplantera dem i alla länder dit vi hinner åka?
* Kan det möjligtvis vara på sin plats att vår intelligente och internationellt erkände utrikesminister i någon mån insåg dessa begränsningar i den kostym han rör sig?

Ännu representerar han inte Nato och vi är många som önskar att han aldrig ska göra det.

Sverige är inte så framstående i världen längre. Vi har mycket att lära och vi har framförallt inte tillgång till något försvar om vi blir indragna i allvarliga konflikter eller krig.

Bön: Herre, du har sagt i ditt eget Ord att vi ska be för våra ledare och nu lägger vi denna fråga inför dig och ber om ödmjukhet från svenskt håll. I vår Herre Jesu Kristi namn.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar