lördag 23 juni 2012

Grahn hoppfull om kyrkans framtid

Daniel Grahn, publisher och ansvarig utgivare på tidningen Dagen, andas optimism inför kyrkans framtid så här i konferenstider.
http://www.dagen.se/opinion/rata-pa-ryggarna-och-vaga-tanka-storre/

Han vill att vi ska räta på ryggarna och våga tänka större. Stor uppslutning, folkfest, avklarade generationsskiften, glädje inför frivilligarbete bådar gott inför framtiden. Grahn menar t.om. att den tid som vi väntat på kanske redan är här. "Men den tiden kommer, kanske är den redan här, då kristenheten får ny samhällsomvandlande kraft, då vi enas kring viktiga sociala insatser, då vi tillsammans bryter människors isolering och utanförskap, då Guds församling(ar) av alla sorter visar på en generös mångfald, i frihet och enhet."

Allt det här är positivt. Grahn menar också att det har satt folket i rörelse - igen, och vem önskar inte det scenariot. Men det gäller att den vi springer för får vara med i skutan. De profeter som Halldorf talar om, de som sitter med tunga budskap och kanske de som ingen lyssnar på.
http://www.dagen.se/nyheter/-profeten-reser-in-i-guds-hjarta-/

Jag tror också att Gud vill väckelse. Att han vill ha ett nyktert, frälst folk som prisar honom för nåden som är var morgon ny. Att han vill se människor som står upp för Herren och vet att de är kallade vid namn. Att inte dra sig undan förföljelse och smälek utan ha en vilja att leva i och av Guds eget ord. I hans sanning och ljus.

Det innebär ställningstaganden både på individuell nivå och på församlingsnivå. Vi är kallade till frihet! Vi ska inte in i katolicism och sakramentalism. Vi ska söka Herrens ansikte och inte statens. Då ska folket verkligen komma i rörelse.

Bön: Herre sätt folket i frihet i vår Herre Jesu Kristi namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar