torsdag 17 september 2015

Reaktion på Parsmos pennaAldrig förr har tidningen Dagens satirtecknare Anders Parsmo väckt så mycket reaktioner, säger Jakob Zetterman på samma tidning. Teckningen uppskattas ha nått ut till omkring 70 000 personer och den har delats 461 gånger, säger Zetterman. Många diskuterar och har synpunkter. Det handlar om flyktingarna och det handlar om hur vi ska hantera situationen.

"Det blev visst lite rabalder, säger tecknaren själv", och han säger också att han inte ångrar bilden trots alla reaktioner, man måste "ta sida i en bild och löpa linan fullt ut", avslutar han.

Och, när det gäller mig själv ställer jag mig på de ord vi har i Bibeln om hur vi ska ta emot främlingen när han kommer till vårt land. Jag inser problemen och bristen på resurser och jag ser också faran med islamisering och svenska rekryteringsbaser, men trots alla dessa faktorer finns det ingenting som kan skaka Guds ord. Gud har själv sagt att vi ska ta emot främlingen och då tror vi det. Förutom dessa kända ord så har vi också många andra ord på att vi ska hjälpa. Ett sådant är från Ordspråksboken 3.27 Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. 

Sedan detta med hjärtat. Visst är det lätt att hjärtat hårdnar, att något kommer emellan, att vi har sagt något för mycket, eller ibland för lite? Men prisat vare Herrens namn att han ordnat det så underbart att vårt hjärta kan renas om vi gör något dumt. Och faktiskt är vi ständigt beroende av den reningen, den Anden och den smörjelsen. I Ordspråksboken 4:23 läser vi Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta ty från det utgår livet. 

Därför kan vi instämma i Parsmos teckning. De som talar otro tappar lätt sitt hjärta på vägen och det händer inte bara om vi talar om flyktingar utan alltid när vi talar otro och inte räknar med Herren.

Guds välsignelse!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar